25 kwietnia

Manna

A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy go szukają – Żyd. 11:6

      „Według wiary twojej niech ci się stanie”. Taka wydaje się być metoda postępowania Pana ze wszystkimi, którzy są Jego uczniami, od początku aż do końca ich chrześcijańskiego życia i doświadczeń. Wiara, kiedy Pan zdaje się nas nie dostrzegać; wiara, kiedy wszystko zdaje się przebiegać pomyślnie w naszych duchowych i doczesnych sprawach; wiara równie silna, kiedy cały bieg wydarzeń i działające wpływy zdają się być przeciwko nam. Tym, co zwycięża świat, jest wiara, zdolna we wszystkich sytuacjach spoglądać ku Panu, w pełni ufając Jego dobroci i wierności w przekonaniu, że zgodnie z Jego obietnicą wszystkie rzeczy ostatecznie dopomagają nam ku dobremu, ponieważ jesteśmy Jego ludem. (R 2625)

      Poza miłością Bóg w niczym nie ma większego upodobania jak we wierze. Ojcu podobają się ci, którzy przejawiają zaufanie do Jego charakteru, natomiast nie podobają Mu się ci, którzy nie ufają Jego charakterowi, kwestionując przez to Jego mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Tacy nie mogą być przyjęci przez Niego, ponieważ „bez wiary nie można podobać się Bogu”. Miejmy więc wiarę w Boga.

      Równoległe cytaty: Żyd. 11; Dz.14:15; Rzym. 4:11,12,16,18,19; 1 Tes. 1:9; 1 Tym. 4:10; 1 Jana 5:4; Jana 3:15-18,36; 1 Moj. 15:1; Mat. 5:12; 6:1,2,5,16; 10:41,42; 6:33; Jer. 29:13; 2 Piotra 1:5,10; 3:14.

      Pieśni: 174, 198, 125, 21, 58, 32, 92.
      Wiersze brzasku: (79) Czy to dla mnie?
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5716.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie przyniosły rezultaty?

<<<wczoraj jutro>>>