22 kwietnia

Manna

Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego [niepożytecznego, szkodliwego], które mówią ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu – Mat. 12:36

      Jeśli codziennie badamy nasze postępowanie, co jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, i stwierdzamy, że nasze słowa w jakikolwiek sposób uwłaczały Panu, pamiętajmy, że w imieniu naszego Orędownika możemy zbliżyć się w modlitwie do naszego Niebiańskiego Ojca i wytłumaczyć Mu, iż zdajemy sobie sprawę z popełnionego błędu, że głęboko żałujemy zaniedbań w oddawaniu czci Jego imieniu i sprawie poprzez święte postępowanie i słowa. Prośmy pokornie, by grzech ten nie został nam policzony, lecz by został wymazany dzięki łaskawej możliwości naszego oczyszczenia przez Chrystusa, pokornie utrzymując, że w Jego drogocennej krwi pokładamy całą naszą nadzieję i ufność. W ten sposób powinniśmy zdawać sprawę z każdego próżnego słowa, a przez słowa pokuty, uzupełnione przyswajaną przez wiarę zasługą Chrystusa, zostaniemy uniewinnieni. (R 1937)

      Wypowiadane słowa są wyrazem uczuć jednostki i dlatego składają się na jej charakter. Próżne słowa są wyrazem bezużytecznych oraz szkodliwych myśli i nieuchronnie podkopują charakter. Gdy ludzie staną na próbie do życia, będą musieli zdać sprawę z tego podkopanego charakteru i naprawić go. Dlatego każdy powinien modlić się: „Panie, połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich”.

      Równoległe cytaty: Ps. 26:1-4; 50:3-6; 139:23,24; Jer. 11:20; 20:12; 2 Tes. 1:4,5; Mat. 25:14-30; 1 Kor. 11:31; Ezech. 18:20-28; Mat. 11:22; 12:37-42; 25:31-46; Jana 5:22-30; Dz.Ap. 17:31; Rzym. 2:5-16; 1 Piotra 4:5,7.

      Pieśni: 63, 67, 230, 333, 24, 73, 171.
      Wiersze brzasku: (134) W obecności Króla.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5517.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z powyższym tekstem? Jakich lekcji się z nich nauczyłem(am)?

<<<wczoraj jutro>>>