16 kwietnia

Manna

Będą moją własnością – mówi Pan Zastępów – w dniu, w którym będę przygotowywać moje klejnoty; ulituję się, jak ojciec lituje się nad swoim synem, który mu służy – Mal. 3:17

      Gdyby Pan wysłał nas, byśmy szukali Jego wybranych, moglibyśmy zebrać takie jednostki, które On odrzuciłby jako niegodne, ponieważ nie jesteśmy w stanie czytać serca. Myśl ta powinna wyrobić w nas pokorę, delikatność i cichość w stosunku do wszystkich oraz pełne zaufanie do Pana, a także skłonność do szukania Jego kierownictwa w odniesieniu do naszej pracy jako Jego sług, tak jak Samuel spoglądał ku Panu w związku z namaszczeniem Dawida. (R 3225)

      Pan składa chwalebne obietnice tym, którzy poszukują Go jako głównego celu swego życia. On czyni ich Swoją własnością, Swymi własnymi synami, co szczególnie zostanie zamanifestowane w owym wielkim dniu. Obchodzi się z nimi z czułą życzliwością. Żaden ziemski ojciec nigdy nie traktował swoich dzieci z większą wyrozumiałością, niż czyni to Jehowa w stosunku do Swoich dzieci, które z radością pełnią Jego wolę.

      Równoległe cytaty: Ps. 66:16; 56:9; Izaj. 65:13,14; Żyd. 3:14; Ps. 135:4; Jana 17:6,9,10,24; Izaj. 62:3; Ps. 103:8-13; PnP 2:16; Jana 10:27-30; 1 Kor. 3:23; 6:20; Gal. 5:24; 2 Tes. 1:7-10; 2 Moj. 19:5; 5 Moj. 7:6; Tyt. 2:14; 1 Piotra 2:9; Rzym. 8:32; 2 Kor. 6:18; 1 Jana 3:1-3

      Pieśni: 29, 18, 21, 72, 155, 201, 204.
      Wiersze brzasku: (241) Wkrótce nadejdzie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5119.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak ten tekst wpłynął na mnie w tym tygodniu? Dlaczego? W jakich warunkach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>