1 kwietnia

Manna

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie – Mar. 14:38

      Charakter pokus poznajemy dokładnie dopiero wtedy, gdy nas ogarną. Gdybyśmy bowiem wcześniej wszystko o nich wiedzieli, byłyby one zaledwie niewielkimi pokusami. Czuwajcie więc i módlcie się zawsze, gdyż jedynym zabezpieczeniem jest bycie przygotowanym. Przeciwnik wasz, diabeł, rozgląda się bowiem, kogo mógłby pożreć. On zna wasze słabe punkty i jest gotów je wykorzystać. Jeśli chcemy zwyciężyć, wszyscy będziemy potrzebowali łask Ducha w sercu oraz Pańskiej „łaski ku pomocy w czasie potrzeby”. (R 3178)
            O, duszo moja, miej się na baczności,
            Bo nieprzyjaciel, ona moc ciemności,
            Napiera usilnie i stawia przeszkody,
            By nie dopuścić do wielkiej nagrody“.

      Tak długo, jak jesteśmy w ciele, pokusy osaczają nas ze wszystkich stron. Nie będą one dla nas pociągające, jeśli posłuchamy przestrogi „czuwajcie i módlcie się”. Badanie w świetle Słowa naszego usposobienia, myśli, motywów, słów, czynów, otoczenia oraz działających na nas wpływów ujawni prawdziwą naturę tych sugestii; a poleganie sercem na mocy Bożej, która może nas wybawić, wyrażone w prośbach o pomoc w imieniu Chrystusa, zapewni łaskę, dzięki której znajdzie się wyjście.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 23:13; 34:12; 5 Moj. 4:9; Ps. 119:9; Przyp. 4:23-26; Mat. 26:38-46; Dz. 20:28-30; 1 Kor. 16:13; Efez. 6:18; Mat. 6:5-13; 7:7,8; Łuk. 11:11-13; 18:1; Filip. 4:6; 1 Tym. 2:8; Żyd. 4:16.

      Pieśni: 13, 130, 136, 183, 35, 71, 239.
      Wiersze brzasku: (99) Moja modlitwa.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5331.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z powyższym tekstem? Co mi w nich pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>