26 grudnia

Manna

Tylko bądź silny i bardzo odważnie sobie poczynaj – Joz. 1:7

      „Tylko bądź silny i bardzo odważnie sobie poczynaj”. Istnieją różne rodzaje odwagi: jeden rodzi się z egotyzmu i polegania na sobie, inny z lekkomyślności, która nie bierze pod uwagę istniejących trudności. Odwaga, którą zaleca Pan i którą wszyscy duchowi Izraelici powinni starać się posiąść, jest odwagą, która pomimo trzeźwej i spokojnej oceny prób i trudności, pokornie zdając sobie sprawę ze swej niewystarczalności, jest podtrzymywana przez wiarę w Pana – przez ufność w Boskie obietnice, dzięki czemu duchowi Izraelici mogą być mocni w Panu i w sile Jego mocy. (R 3079)

      Odważna moc nie oznacza tylko fizycznej siły i męstwa, lecz także umysłową, moralną i religijną moc oraz męstwo, zrodzone z wiary w Boga, z nadziei zwycięstwa, z rozkoszowania się Boskimi zasadami oraz posłuszeństwa im. Składa się więc ona z samokontroli, cierpliwości i męstwa. Jest potrzebna z powodu niekorzystnych czasów, w których żyjemy; z powodu występowania kwestii dotyczących Boga, Chrystusa, prawdy, Kościoła i świata; z powodu sprzeciwiających się nam wrogów w postaci zasad zawierających błąd, grzech, samolubstwo i światowość oraz w postaci osób, takich jak szatan, my sami i świat; z powodu pracy, jaką mamy do wykonania – każdy dla siebie, dla Kościoła i świata; z powodu zwycięstw, jakie mamy odnieść; oraz z powodu ostatecznych nagród, jakie mamy uzyskać. Taka odważna moc nie może być rozwinięta przez bezczynność ani samo pragnienie. Można ją zdobyć tylko przez wierne korzystanie z Pańskiego Ducha, Słowa i opatrzności, wśród codziennych doświadczeń oraz konfliktów, małych i wielkich.

      Równoległe cytaty: Joz. 1:5-9; 5 Moj. 5:32,33; 31:7,8; Izaj. 35:4; 41:10-14; Rzym. 8:31,37; 1 Kor. 16:13; Efez. 6:10-16; Ps. 27:1; 46:2,8; 119:42; Przyp. 2:7; Sędz. 6:14.

      Pieśni: 272, 13, 44, 71, 183, 184, 266.
      Wiersze brzasku: (188) Kiedyś zrozumiemy.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5705
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) silny(a) i odważny(a)? Dlaczego? Gdzie? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>