16 grudnia

Manna

Jak długo będziecie chwiać się na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za nim; a jeśli Baal, idźcie za nim – 1 Król. 18:21

      Potrzebujemy jakiegoś probierza, czegoś, co pomoże nam w podejmowaniu decyzji, co umożliwi umysłowi szybko się decydować. Tym probierzem powinna być Boska wola, tak by jej dostrzeżenie w odniesieniu do każdej sprawy natychmiast ją rozstrzygało. Zdolność podejmowania szybkiej decyzji, zawsze właściwie odczytującej Boską wolę, wymaga pewnego doświadczenia i zdyscyplinowania. Im wcześniej rozpoczniemy, tym wcześniej dojdziemy w tym do biegłości. Im bardziej energicznie zabierzemy się do poznania Boskiej woli i jej pełnienia oraz pokazania Mu przez to, że mamy radość z pełnienia Jego woli, tym lepiej i tym szybciej nasz charakter będzie oparty na właściwych zasadach. (R 2950)

      Służenie Jehowie oznacza martwotę wobec siebie i świata, a ożywienie wobec Boga. Ten służy Bogu, kto odmawiając posłuszeństwa ciału oraz światu, jest posłuszny Bogu. Baal przedstawia przede wszystkim szatana jako boga tego świata. Służenie Baalowi oznacza życie dla siebie, świata i przeciwnika. W sposób bardziej szczególny Baalowi służą ci, którzy świadomie lub nieświadomie naśladują szatana w sięganiu po władzę lub wspierają tych, którzy to czynią. Wodzowie ludu Bożego są szczególnymi obiektami pokus w tym zakresie, a niektórzy z nich mniej lub bardziej im ulegają. Tego właśnie dotyczy szczególna próba obecnego, epifanicznego okresu wtórej obecności naszego Pana. Bądźmy więc szybcy w działaniu.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 22:29; Mat. 6:24; 8:21,22; 19:16-22; Łuk. 9:61,62; Dz. 24:25; Joz. 24:15; Iz. 50:7; 1 Kor. 15:58; 2 Piotra 1:10.

      Pieśni: 14, 8, 48, 114, 134, 302, 312.
      Wiersze brzasku: (14) Tylko Jezus.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5322
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie doświadczenia tego tygodnia wymagały mojej decyzji? Jak zostały przyjęte? Co one przyniosły?

<<<wczoraj jutro>>>