9 czerwca

Manna

Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat – Jana 16:33

      Za Swoją wierność Pan nie otrzymał nagrody ziemskiego powodzenia; wprost przeciwnie, spotkały Go niedostatek i prześladowanie, i to aż do śmierci. Był On „mężem boleści, świadomym niemocy”. Urągania tych, którzy urągali Bogu, spadły na Niego. Chociaż był bogatym, dla nas stał się ubogim, tak ubogim, że powiedział: „Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić”. Sługa nie przewyższa swego Mistrza: jeśli Jego prześladowali, nas też będą prześladować; a urągania, którymi Jemu urągali, spadną i na nas. Jedyną nagrodą, której naśladowcy Chrystusa mogą się obecnie spodziewać, jest odczuwany w sercu przejaw Pańskiej miłości i uznania. (R 4071)

      Wśród utrapień, jakie lud Pana musi znosić, można wymienić niekorzyści spowodowane obecnymi złymi warunkami, stałą opozycję przeciwnika, prześladowania ze strony świata oraz opozycję ze strony ciała, szczególnie w czasie wyczerpania, chorób i smutków. Dla zrównoważenia tych niekorzyści Pan udziela duchowych błogosławieństw, umożliwiających nam radowanie się w obecnych niesprawiedliwych warunkach i posiadanie nadziei zwycięstwa, ponieważ nasz Pan zwyciężył świat.

      Równoległe cytaty: Jana 15:19-25; 16:2,3; Dz. 14:22; Rzym. 5:3-5; 2 Tym. 3:12; Żyd. 10:32-34; 12:5-13; Obj. 3:19; Jana 14:1,27; Rzym. 8:35-37; Gal. 6:14; 1 Jana 4:4; 5:4.

      Pieśni: 328, 38, 57, 93, 179, 222, 305.
      Wiersze brzasku: (182) Ufajcie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5544
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia odnoszące się do tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Czego we mnie dokonały?

<<<wczoraj jutro>>>