4 czerwca

Manna

Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale, czci i sławie w objawienie Jezusa Chrystusa – 1 Piotra 1:7

      To wasza wiara jest teraz na próbie. Podczas spokojniejszych dni, kiedy słońce łaski świeciło jasno nad wami, spokojnie kładliście fundamenty wiedzy prawdy i wznosiliście budowlę chrześcijańskiego charakteru. Obecnie znajdujecie się w piecu w celu wypróbowania. Bądźcie więc odważni; wzmocnijcie cierpliwość; wytężcie wszystkie siły potrzebne do wytrwałości; trzymajcie się mocno nadziei; przypomnijcie sobie obietnice, które wciąż należą do was i „nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę”. „W milczeniu i w nadziei będzie moc wasza”. „Poddaj się Panu i oczekuj go”, a wiara zwycięży. (R 1822)

      Jak probierca, wkładając rudę złota do ognistego tygla, nie chce jej zniszczyć, lecz oddzielić od żużlu i oczyścić, tak Bóg daje nam ogniste doświadczenia nie po to, by zniszczyć naszą wiarę, lecz oddzielić od niej żużel grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, czyniąc ją pod każdym względem wartościową, co zostanie zamanifestowane jako godne uznania, czci i chwały w czasie objawienia się naszego Pana – w okresie Jego Epifanii.

      Równoległe cytaty: 1 Kron. 29:17; Ps. 26:2; 81:8; Mat. 13:19-22; 2 Tes. 1:3-5; Żyd. 6:13,18; Jak. 1:3,12; Żyd. 11:7,17-19,25,29,30,32-39; Ijoba 1; 2; Ezdr. 8:22; Mat. 8:23-27; 15:21-28; 9:28; 14:25-33.

      Pieśni: 197, 12, 57, 93, 110, 124, 137.
      Wiersze brzasku: (42) Właściwa była droga.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5114
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakich rzeczy, mających związek z tym tekstem, doświadczyłem(am) w tym tygodniu? Jak zostały przyjęte? Co mi w nich pomagało lub przeszkadzało? Jaki był ich skutek?

<<<wczoraj jutro>>>