29 czerwca

Manna

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą – Mat. 5:8

      „Czyste serce” nie oznacza doskonałości postępowania, słów czy myśli, lecz doskonałość intencji w odniesieniu do nich. Nasze pragnienia i wysiłki muszą zmierzać w kierunku doskonałości – w myśli, słowie i czynie. Wzorem, który nasze serce i wola muszą zaakceptować, jest Boski wzór: „Bądźcie doskonałymi, jak i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest” (Mat. 5:48). Bóg nie wystawił żadnego wzoru niższego od tej absolutnej doskonałości. Jeśli kroczymy śladami Chrystusa, zapewnia nam przez Niego łaskę, miłosierdzie i pokój, a czystość serca jest jednym z zasadniczych warunków kroczenia wąską drogą. (R 2585)

      Czystość serca oznacza dobre intencje, co z kolei oznacza posiadanie jednego celu, którym jest sławienie Boga. To sprowadza nasze postępowanie do lojalności wobec Boga. Takie serce czyni swego posiadacza naprawdę radosnym. Posiadający takie serce widzi obecnie Boga oczami swego zrozumienia, a ostatecznie wszyscy wybrani ujrzą Go takim, jakim jest w rzeczywistości.

      Równoległe cytaty: Ps. 15:2; 19:9; 24:3-5; 51:9; Przyp. 21:8; Mal. 3:2,3; Jana 15:12; 1 Tym. 1:5; Filip. 4:8; 2 Tym. 2:21,22; Tyt. 1:15; 1 Piotra 1:22; 1 Jana 3:3; 1 Kor. 13:12; 1 Jana 3:2.

      Pieśni: 194, 20, 1, 145, 136, 78, 125.
      Wiersze brzasku: (106) Ukaż mi Siebie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5148
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia mające związek z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był rezultat?

<<<wczoraj jutro>>>