27 czerwca

Manna

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który także nas zapieczętował – 2 Kor. 1:21,22

      Pieczęcią, znakiem prawdziwego ucznia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Duch ten objawia się w trzech formach: (1) przez najwyższą miłość do Boga i radosną lojalność w Jego sprawie, nawet za cenę cierpienia; (2) przez miłość do braci – niesamolubną, szlachetną, czystą – pragnienie ich dobra, zawsze gotowe im je świadczyć; (3) przez miłość współczującą światu, pobudzającą do dobrych uczynków, w miarę nadarzających się sposobności, oraz do pragnienia i wysiłku, by zawsze żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. (R 2032)

      Bóg nieustannie dopasowuje Swój lud do siebie nawzajem jako uczniów Jezusa. Przez namaszczenie stale rozwijał także członków Ciała Chrystusowego, wzmacniając ich w stanowiskach w tym Ciele. Podobnie wypracowywał w nich pieczęć Ducha, doprowadzając ich serce do harmonijnej jedności i współpracy z Nim we wszystkich Jego zamierzeniach.

      Równoległe cytaty: Rzym. 16:25; Kol. 2:7; 1 Piotra 5:10; Dz. 10:38; Mat. 3:16,17; 1 Jana 2:20,27; 1 Kor. 12:12,13; Gal. 2:20; 3:16,29; Efez. 4:13; 2 Kor. 5:5; Efez. 1:13,14; 4:30; Rzym. 8:9, 14-16; 5:5; 2 Tym. 2:19.

      Pieśni: 201, 4, 74, 114, 105, 198, 249.
      Wiersze brzasku: (280) Życie moje tkaniem jedynie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5498. R 5498b
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu doznawałem(am) Boskiego dzieła utwierdzania, namaszczania i pieczętowania? Jak? W jakich okolicznościach? Czego ono dokonało?

<<<wczoraj jutro>>>