25 czerwca

Manna

W modlitwach trwajcie, czuwając w nich z dziękowaniem – Kol. 4:2

      Każda próba wiary i cierpliwości jest okazją do modlitwy o obiecaną pomoc. Każda porażka w osiągnięciu zwycięstwa jest okazją do modlitwy o przebaczenie i Boskie błogosławieństwo, by lekcja własnych słabości mogła być głęboko wyryta, byśmy w następnej, podobnej próbie, mogli szybko szukać i korzystać z obiecanej łaski pomocy. Każde zwycięstwo nad sobą jest okazją do modlitwy, abyśmy nie byli wyniośli i nadęci, lecz pozostawali pokorni i czujni na następny atak ze strony wielkiego przeciwnika. Każda posługa na rzecz prawdy staje się okazją do modlitwy dziękczynnej za przywilej służenia wielkiemu Królowi i być może cierpienia na rzecz Jego sprawy. Staje się też okazją do proszenia o następne sposobności służby oraz łaskę, by je mądrze wykorzystywać. (R 2004)

      Modlitwa to wypowiedziane lub niewypowiedziane szczere pragnienie serca, skierowane do Boga o dobre rzeczy. Jeśli chcemy otrzymać odpowiedź na nasze prośby, musimy być w nich wytrwali, ustawicznie zwracając uwagę na to, aby rzeczy, o które prosimy, pobudki, które skłaniają nas do próśb, oraz sposób, w jaki je przedstawiamy, były możliwe do przyjęcia przez Pana. Wdzięczność za minione łaski powinna stanowić znaczącą część naszych modlitw.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 32:24-28; 1 Kron. 16:11,35; Ps. 145:18; Łuk. 11:1-13; 18:1-7; Efez. 5:4,19,20; 6:18,19; Filip. 4:6; 1 Tes. 5:17,18; 1 Tym. 2:1,8; Żyd. 4:16; Jak. 5:16; Judy 20; Obj. 5:8; 8:3,4; Mat. 26:41; Dz. 20:28-31; 1 Piotra 1:13,17; 4:7; Kol. 3:15-17.

      Pieśni: 35, 9, 37, 176, 199, 239, 323.
      Wiersze brzasku: (107) Nieustannie się módlcie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5690
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy ten tydzień był tygodniem czujnej, dziękczynnej modlitwy? Jak to wyglądało? Jaki był rezultat?

<<<wczoraj jutro>>>