Tom paruzyjny 3 – wykład 2 – „Czas końca” czyli „Dzień przygotowania” – Daniel 11

wróć do poprzedniego rozdziału przejdź do następnego rozdziału

P 3 – Przyjdź Królestwo Twoje

Strony od 23 do 60

strona 31 strona 41 strona 51
strona 32 strona 42 strona 52
strona 23 strona 33 strona 43 strona 53
strona 24 strona 34 strona 44 strona 54
strona 25 strona 35 strona 45 strona 55
strona 26 strona 36 strona 46 strona 56
strona 27 strona 37 strona 47 strona 57
strona 28 strona 38 strona 48 strona 58
strona 29 strona 39 strona 49 strona 59
strona 30 strona 40 strona 50 strona 60