Paruzyjny tom 2 – wykład 9 – str. 353

owoce obecnej kampanii, przechodzi wszelkie wyobrażenia. Cóż za przyjemny dla nas dzień nastąpi, kiedy ujrzymy antyklerykałów wijących się w płomieniach inkwizycji”.
Aby zainicjować nową krucjatę, ta sama gazeta pisze: „Wierzymy, iż należy ogłosić imiona tych świętych mężów, z których rąk ucierpiało tak wielu grzeszników, aby dobrzy katolicy mogli uczcić ich pamięć:
Torquemada:
Kobiet i mężczyzn żywcem spalił ….. 10 220
Wizerunków spalił ….. 6 840
Na inne kary skazał ….. 97 371
Diego Deza:
Kobiet i mężczyzn żywcem spalił ….. 2 592
Wizerunków spalił ….. 829
Na inne kary skazał ….. 32 952
Kardynał Jiminez de Cisneros:
Kobiet i mężczyzn żywcem spalił ….. 3 564
Wizerunków spalił ….. 2 232
Na inne kary skazał ….. 48 059
Adrian de Florencia:
Kobiet i mężczyzn żywcem spalił ….. 1 620
Wizerunków spalił ….. 560
Na inne kary skazał ….. 21 835
Ogólna liczba kobiet i mężczyzn spalonych żywcem pod rządami 45 Wielkich Inkwizytorów ….. 35 534
Ogólna liczba spalonych wizerunków ….. 18 637
Ogólna liczba skazanych na inne kary ….. 293 533
Razem ….. 347 704

Tysiąclecie papiestwa
Prawdziwe Królestwo prawdziwego Chrystusa miało trwać tysiąc lat. Papieski falsyfikat uważa więc okres swojego największego powodzenia, który rozpoczął się w roku 800, a zakończył w obecnym stuleciu, za wypełnienie tysiącletniego panowania, przepowiedzianego w dwudziestym rozdziale Objawienia. Okres, który

poprzednia następna