Paruzyjny tom 2 – wykład 9 – str. 267

WYKŁAD 9

CZŁOWIEK GRZECHU – ANTYCHRYST

ANTYCHRYST MUSI SIĘ ROZWINĄĆ, BYĆ OBJAWIONY I UKARANY PRZED DNIEM PAŃSKIM – ROZWAŻANIE PRZECIWSTAWNEGO POGLĄDU NA TEN TEMAT – OPIS PROROCZY – NARODZINY ANTYCHRYSTA – JEGO SZYBKI ROZWÓJ – ZGODNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI HISTORYCZNEJ Z OPISEM BIBLIJNYM – JEGO KRÓLESTWO JEST FALSYFIKATEM – JEGO ZNAMIENNE USTA I GŁOWA – NADĘTE SŁOWA WIELKIEGO BLUŹNIERSTWA – BLUŹNIERCZE NAUKI – WYNISZCZANIE ŚWIĘTYCH NAJWYŻSZEGO – TYSIĄCLETNIE PANOWANIE – UDERZENIE ANTYCHRYSTA MIECZEM DUCHA – JEGO OSTATNIA POTYCZKA I ZNISZCZENIE

„Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia” – 2 Tes. 2:3.

Znamienne stwierdzenie apostoła Pawła, zacytowane powyżej, dowodzi, że objawienie postaci określonej przez niego mianem „Człowieka Grzechu” musi nastąpić przed nadejściem Dnia Pańskiego. Wcześniej zaś wykazaliśmy, że dzień ten już świta. W świetle tego wersetu byłoby ważne stwierdzić, czy wspomniany Człowiek Grzechu już się pojawił. Jeżeliby bowiem postać tak pieczołowicie opisywana przez św. Pawła i innych apostołów jeszcze się nie pojawiła, to zacytowane słowa stanowiłyby Pawłowe weto przeciwko wszystkim innym świadectwom odnoszącym się do obecności Pańskiej i ustanowienia jego Królestwa w obecnym czasie. Takie weto musi pozostawać jako nieodparty argument aż Człowiek Grzechu zostanie objawiony, odpowiadając w każdym szczególe opisom proroczym.
Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że Człowiek Grzechu musi powstać, rozwinąć się i osiągnąć powodzenie zanim

poprzednia następna