Paruzyjny tom 2 – wykład 5 – str. 103

WYKŁAD 5

SPOSÓB POWROTU
I UKAZANIA SIĘ NASZEGO PANA

ZGODNOŚĆ SPOSOBU WTÓREGO PRZYJŚCIA NASZEGO PANA Z INNYMI SZCZEGÓŁAMI BOSKIEGO PLANU – JAK I KIEDY KOŚCIÓŁ UJRZY PANA – JAK I KIEDY CHWAŁA PAŃSKA BĘDZIE TAK OBJAWIONA, ŻE UJRZY JĄ WSZELKIE CIAŁO POSPOŁU – STWIERDZENIA POZORNIE SPRZECZNE OKAZUJĄ SIĘ ZGODNE – PRZYCHODZI „JAKO ZŁODZIEJ” – BEZ WIDOCZNYCH ZNAKÓW – A JEDNAK „Z OKRZYKIEM” – Z „GŁOSEM” – Z „TRĄBĄ BOŻĄ” – OBJAWI SIĘ „W OGNIU PŁOMIENISTYM, ODDAWAJĄC POMSTĘ” – A JEDNAK „TAK PRZYJDZIE, JAKOŚCIE GO WIDZIELI IDĄCEGO DO NIEBA” – WAŻNOŚĆ PROROCZEGO CZASU W TYM KONTEKŚCIE – ZGODNOŚĆ OBECNYCH ZNAKÓW.

Wizja bliskiego zakończenia Czasów Pogan, jaką właśnie omawialiśmy, a także pewność, że wypełnienie nadziei Kościoła musi to zakończenie poprzedzić, jedynie pobudzają apetyty tych, którzy teraz czekają na pocieszenie Izraela. Pragną oni wszelkich przekazanych od Ojca przez proroków informacji dotyczących żniwa, końca, czyli okresu zamykającego ten wiek – oddzielenia pszenicy od kąkolu pośród żyjących członków kościoła nominalnego, a także czasu przemiany zwycięzców, aby mogli już przebywać razem ze swoim Panem i Głową i aby stali się Mu podobni.
Aby dostrzec słuszność proroczej nauki dotyczącej tych głęboko interesujących zagadnień, musimy koniecznie zrozumieć dokładnie zarówno cel wtórego przyjścia Pana, jak i sposób Jego objawienia się. Celem Jego przyjścia jest pojednanie z Bogiem każdego, „kto pragnie” – w procesie rządzenia, nauczania i karcenia, zwanym sądem i błogosławieniem. Mamy nadzieję, że wszyscy czytelnicy zostali o tym przekonani, gdy czytali Tom I. Zrozumienie sposobu przyjścia

poprzednia następna