Paruzyjny tom 2 – wykład 2 – str. 50

Bardziej uzasadnione jest przypuszczenie, że Bóg najpierw ukrył te sprawy, pozostawiając zapis Starego Testamentu w niekompletnej formie, a później uzupełnił te braki w Nowym Testamencie. Stało się tak, aby w czasie odpowiednim dla zajęcia się tym zagadnieniem, wszyscy wystarczająco zainteresowani mogli porównać opisy i znaleźć brakujące ogniwa, które zostały przygotowane w sposób, jaki miał nauczyć polegania na Wielkim Stróżu Czasu.

Okres Królów

Królowanie Saula trwało czterdzieści lat po ostatnim z sędziów, aż Dawid został pomazany na króla, co zostało wspomniane wyżej. Potem okresy rządów poszczególnych królów można łatwo prześledzić w Księgach Kronik. I tak:

Rządy Saula Dzieje 13:21 40 lat
Dawid rządził 1 Kron. 29:27 40 lat
Salomon 2 Kron. 9:30 40 lat
Roboam 2 Kron. 12:13 17 lat
Abijasz 2 Kron. 13:2 3 lata
Aza 2 Kron. 16:13 41 lat
Jozafat 2 Kron. 20:31 25 lat
Joram 2 Kron. 21:20 8 lat
Ochozjasz 2 Kron. 22:2 1 rok
Atalija 2 Kron. 22:12 6 lat
Joaz 2 Kron. 24:1 40 lat
Amazyjasz 2 Kron. 25:1 29 lat
Uzyjasz 2 Kron. 26:3 52 lata
Joatam 2 Kron. 27:1 16 lat
Achaz 2 Kron. 28:1 16 lat
Ezechןasz 2 Kron. 29:1 29 lat
Manases 2 Kron. 33:1 55 lat
Amon 2 Kron. 33:21 2 lata
Jozyjasz 2 Kron. 34:1 31 lat
Joakim 2 Kron. 36:5 11 lat
Sedekiasz 11 lat
Razem 513 lat
poprzednia następna