Paruzyjny tom 2 – wykład 2 – str. 43

na ich objawienie – tak jak rzecz się miała z innymi zagadnieniami Prawdy, już dostrzeżonymi.
Przeanalizujemy teraz oddzielnie każdy z powyższych okresów, w kolejności wyżej wskazanej, aż do rządów Cyrusa. Używajmy jednocześnie Biblii sprawdzając każdy cytat, aby upewnić się, że słuchamy Słowa Bożego a nie ludzkiego.
Chronologia okresu od stworzenia Adama aż do dnia wyschnięcia wód potopu.

„Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna (…) i nazwał go Set”
– 1 Mojż. 5:3.
130 lat
„Set żył sto pięć lat i spłodził Enosza”
– 1 Mojż. 5:6  ‘‘
105 lat
„Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana”
– 1 Mojż. 5:9
90 lat
„Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela”
– 1 Mojż. 5:12
70 lat
„Mahalalel żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Jareda”
– 1 Mojż. 5:15‘
65 lat
„Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Enocha”
– 1 Mojż. 5:18
162 lata
„Enoch żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Matuzalema”
– 1 Mojż. 5:21
65 lat
„Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha”
– 1 Mojż. 5:25
187 lat
„Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna. Dał mu imię Noe
– 1 Mojż. 5:28
182 lata
„A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi.”
– 1 Mojż. 7:6
600 lat
Razem, od stworzenia Adama aż do dnia, gdy wyschły wody potopu
– 1 Mojż. 8:13
1656 lat

Trudno byłoby sobie życzyć prostszego i dokładniejszego wykazu – z dokładnością do jednego dnia. Zajmijmy się teraz następnym okresem.

poprzednia następna