Paruzyjny tom 2 – wykład 2 – str. 33

WYKŁAD 2

CHRONOLOGIA BIBLIJNA

CHRONOLOGIA JEST KONIECZNA W ZROZUMIENIU PROROCTW – NIEZBĘDNE INFORMACJE ZAWARTE W BIBLII – OD STWORZENIA ADAMA DO R. 1873 N.E. MINĘŁO SZEŚĆ TYSIĘCY LAT – PODZIAŁ LINII CHRONOLOGII BIBLIJNEJ NA GŁÓWNE OKRESY – JEJ SZCZEGÓŁOWA ANALIZA – OKRES OD STWORZENIA DO WYSCHNIĘCIA WÓD POTOPU – DO PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO – DO DANIA ZAKONU – DO PODZIAŁU CHANAANU POMIĘDZY PLEMIONAMI IZRAELA – OKRES SĘDZIÓW – OKRES KRÓLÓW – OKRES SPUSTOSZENIA – OKRES DO R. 1873 N.E. – RÓŻNICA MIĘDZY PODANĄ CHRONOLOGIĄ A CHRONOLOGIĄ BISKUPA USHERA ZAZNACZONĄ W POWSZECHNYM PRZEKŁADZIE BIBLII ANGIELSKIEJ – PRAWDZIWA DATA NARODZENIA NASZEGO PANA.
W NINIEJSZYM rozdziale przedstawiamy biblijne dowody, które świadczą o tym, że do r. 1872 n.e. zakończyło się sześć tysięcy lat od stworzenia Adama i że, w związku z tym, od roku 1872 żyjemy w siódmym tysiącleciu. Początkowa część tego okresu, czyli „Dzień Pański” lub „dzień ucisku”, to czas, w którym rozpadną się królestwa tego świata i ustanowione zostanie Królestwo Boże pod całym niebem.
Chronologia jest także konieczną podstawą w badaniu proroczych okresów. W pierwszym rzędzie musimy upewnić się co do czasu, w którym żyjemy. Aby tego dokonać, musimy dysponować wiarygodnymi datami w celu przeprowadzenia obliczenia. Z tego powodu najpierw zajmujemy się tu chronologią, której liczenie, aby mogła stanowić całość, powinno się rozpocząć od stworzenia człowieka.
Różnie określa się długość okresu czasu, jaki upłynął od stworzenia człowieka. Pomiędzy tymi, którzy uznają świadectwo Biblii, mogą występować jedynie niewielkie różnice zdań. Jednak przypuszczenia tych, którzy Biblię odrzucają, różnią się od siebie ogromnie,

poprzednia następna