Paruzyjny tom 2 – wykład 1 – str. 13

WYKŁAD 1

SPECJALNE CZASY I CHWILE
WYZNACZONE PRZEZ BOGA

CZASY I CHWILE ZOSTAŁY WYZNACZONE PRZEZ BOGA – DLACZEGO NIE SĄ OKREŚLONE PROŚCIEJ – OBJAWIONE WE WŁAŚCIWYM CZASIE – SZCZERE PRAGNIENIE POZNANIA CZASÓW I CHWIL ZASŁUGUJE NA POCHWAŁĘ – POMYŁKI ADWENTYSTÓW – PRAWDZIWY CEL PROROCTW DOTYCZĄCYCH CZASU – OBECNY STAN RZECZY – CEL NASTĘPNYCH ROZDZIAŁÓW.

      W „Planie Wieków” staraliśmy się przedstawić najważniejsze zarysy Boskiego planu zbawienia człowieka z czysto biblijnego punktu widzenia. Celem niniejszego Tomu jest także wykazanie na tej samej podstawie, że poszczególne zarysy tego planu mają się dokonać w ściśle określonych okresach i porach; że jak na razie w rozwoju tego planu wszystkie jego kolejne części wypełniły się dokładnie o czasie; że bardzo bliski jest już kulminacyjny punkt tego planu, jakim okaże się błogosławienie wszystkich narodów ziemi (1 Mojż. 28:14; Gal 3:16).
      Poprzez długie stulecia Wieku Ewangelii Kościół modlił się według pouczenia Pańskiego: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Ale ponieważ czas ten był długi, wielu, podobnie jak zasypiające dzieci, prawie całkowicie zapomniało o znaczeniu słów, które teraz zdają się gasnąć im na ustach. Wołamy do wszystkich, których serca wciąż

poprzednia następna