Paruzyjny tom 2 – wstęp i przedmowa – str. 8

Cytowane przekłady Biblii:
Biblia Gdańska, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa (cytaty bez oznaczenia przekładu) NB – Nowy Przekład, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo
Biblijne, Warszawa BT- Biblia Tysiąclecia, wyd. III, Wydawnictwo Pallotinum,
Poznań-Warszawa, 1980 KJ – King James Bibie, Authorised Version, Biblia angielska
zwana też przez Autora przekładem powszechnym.

W układzie stron zachowano zgodność z angielskim oryginałem. Przypisy wydawców oznaczone są numerami. Pozostałe, oznaczone gwiazdkami, poczynił Autor.

poprzednia następna