Paruzyjny tom 2 – wstęp i przedmowa – str. 10

SPIS TREŚCI

WYKŁAD 1 – strona 13
SPECJALNE CZASY I CHWILE WYZNACZONE PRZEZ BOGA.
CZASY I CHWILE ZOSTAŁY WYZNACZONE PRZEZ BOGA – DLACZEGO NIE SĄ OKREŚLONE PROŚCIEJ – OBJAWIONE WE WŁAŚCIWYM CZASIE – SZCZERE PRAGNIENIE POZNANIA CZASÓW I CHWIL ZASŁUGUJE NA POCHWAŁĘ – POMYŁKI ADWENTYSTÓW – PRAWDZIWY CEL PROROCTW DOTYCZĄCYCH CZASU – OBECNY STAN RZECZY – CEL NASTĘPNYCH ROZDZIAŁÓW

WYKŁAD 2 – strona 33
CHRONOLOGIA BIBLIJNA
CHRONOLOGIA JEST KONIECZNA W ZROZUMIENIU PROROCTW – NIEZBĘDNE INFORMACJE ZAWARTE W BIBLII – OD STWORZENIA ADAMA DO R. 1873 N.E. MINĘŁO SZEŚĆ TYSIĘCY LAT – PODZIAŁ LINII CHRONOLOGII BIBLIJNEJ NA GŁÓWNE OKRESY – JEJ SZCZEGÓŁOWA ANALIZA – OKRES OD STWORZENIA DO WYSCHNIĘCIA WÓD POTOPU – DO PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO – DO DANIA ZAKONU – DO PODZIAŁU CHANAANU POMIĘDZY PLEMIONAMI IZRAELA – OKRES SĘDZIÓW – OKRES KRÓLÓW – OKRES SPUSTOSZENIA – OKRES DO R. 1873 N.E. – RÓŻNICA MIĘDZY PODANĄ CHRONOLOGIĄ A CHRONOLOGIĄ BISKUPA USHERA ZAZNACZONĄ W POWSZECHNYM PRZEKŁADZIE BIBLII ANGIELSKIEJ – PRAWDZIWA DATA NARODZENIA NASZEGO PANA

WYKŁAD 3 – strona 63
WYPEŁNIENIE PROROCTW CZASOWYCH
W CZASIE PIERWSZEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA

Dan. 9:23-27
SIEDEMDZIESIĄT TYGODNI Z PROROCTWA DANIELA – PRZEPOWIEDZIANE NA ÓW OKRES WYDARZENIA – WSKAZANIE NA CZAS PRZYJŚCIA MESJASZA I USTALENIE ZASADY TEGO WSKAZANIA – KLUCZ DO INNYCH PROROCTW CZASOWYCH – WSKAZANIE NA CZAS UKRZYŻOWANIA MESJASZA – SZCZEGÓLNA ŁASKA DLA IZRAELA JAKO NARODU ZOSTAŁA UKRÓCONA DLA SPRAWIEDLIWOŚCI, ALE BYŁA UTRZYMYWANA DLA JEDNOSTEK – POMAZANIE ŚWIĘTEGO ŚWIĘTYCH – UCISK ZESŁANY NA TEGO, KTÓRY MA BYĆ SPUSTOSZONY

poprzednia następna