Paruzyjny tom 2 – Nadszedł czas

Tomy Paruzyjne

czołówka str. 1-12
Wstęp i przedmowa
wykład 1 str. 13-32
Specjalne czasy i chwile wyznaczone przez Boga
wykład 2 str. 33-62 Chronologia biblijna
wykład 3 str. 63-72
Wypełnienie proroctw czasowych w czasie pierwszego przyjścia Chrystusa – Daniel 9:23-27
wykład 4 str. 73-102
Czasy Pogan
wykład 5 str. 103-172
Sposób powrotu i ukazania się
naszego Pana
wykład 6 str. 173-200
Wielki Jubileusz ziemi
wykład 7 str. 201-248
Równoległe dyspensacje
wykład 8 str. 249-266
Eliasz miał przyjść pierwej
wykład 9 str. 267-362
Człowiek grzechu – Antychryst
wykład 10 str. 363-366
Nadszedł czas