Paruzyjny tom 1 – wykład 7 – str. 117

Wykład 7
DOZWOLENIE ZŁA I JEGO ZWIĄZEK Z BOSKIM PLANEM

DLACZEGO ZŁO BYŁO DOZWOLONE? – DOBRO I ZŁO JAKO ZASADY – WRAŻLIWOŚĆ MORALNA – BÓG ZEZWOLIŁ NA ZŁO I SPRAWI, ŻE WYJDZIE ONO NA DOBRE – BÓG NIE JEST AUTOREM GRZECHU – PRÓBA ADAMA NIE BYŁA FARSĄ – JEGO POKUSA BYŁA CIĘŻKA – ADAM ZGRZESZYŁ ŚWIADOMIE – KARA ZA GRZECH NIE JEST NIESPRAWIEDLIWA ANI ZBYT SUROWA – W POTĘPIENIU WSZYSTKICH W ADAMIE OBJAWIŁA SIĘ MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ – POWSZECHNOŚĆ BOSKIEGO PRAWA

      „Złem jest wszystko co rodzi nieszczęście, co bezpośrednio lub pośrednio powoduje cierpienia wszelkiego rodzaju” – Słownik Webstera. Nasz temat więc obejmuje nie tylko ludzkie dolegliwości, smutki, bóle, słabości i śmierć, ale cofa się w poszukiwaniach do ich pierwszej przyczyny – grzechu oraz sposobu uleczenia z niego. Ponieważ grzech jest przyczyną zła, jego usunięcie jest jedynym środkiem trwałego uleczenia choroby.
      Nic nie nastręcza dociekliwemu umysłowi większych trudności niż pytanie: Dlaczego Bóg zezwolił na obecne panowanie zła? Dlaczego pozwolił Szatanowi kusić naszych pierwszych rodziców, stworzywszy ich doskonałymi i sprawiedliwymi? Dlaczego dopuścił, by zakazane drzewo znalazło się pośród drzew dobrych? I pomimo wszelkich wysiłków, nieodparcie, samo przez się, narzucać się będzie pytanie: Czy Bóg nie mógł zapobiec upadkowi człowieka?
      Trudność w znalezieniu odpowiedzi powstaje niewątpliwie z powodu niemożności zrozumienia Bożego planu. Bóg mógł zapobiec grzechowi. Fakt, że tego nie uczynił, powinien być dla nas wystarczającym dowodem, iż zezwolenie na obecne istnienie grzechu jest zamierzone w celu ostatecznego osiągnięcia większego dobra. Tylko przez spoglądanie na całość planów

poprzednia następna