Paruzyjny tom 1 – wykład 4 – str. 65

Wykład 4
EPOKI I WIEKI W ROZWOJU BOSKIEGO PLANU

DOKŁADNOŚĆ I USYSTEMATYZOWANY CHARAKTER BOŻEGO PLANU – TRZY WIELKIE EPOKI W HISTORII ŚWIATA – ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE – „ZIEMIA TRWA NA WIEKI” – ŚWIAT PRZYSZŁY – NOWE NIEBIOSA I NOWA ZIEMIA – PODZIAŁ TYCH WIELKICH EPOK – WAŻNE ZARYSY BOSKIEGO PLANU OBJAWIONE W TEN SPOSÓB – DOSTRZEŻENIE PORZĄDKU POZWALA UJRZEĆ HARMONIĘ – DOBRE „ROZBIERANIE” SŁOWA PRAWDY
      Niektórzy nieświadomie mylnie oceniają umiejętność oraz mądrość wielkiego architekta i budowniczego na podstawie niedokończonego jeszcze dzieła. Podobnie wielu w swej niewiedzy błędnie ocenia teraz Boga na podstawie dzieła, którego On jeszcze nie dokończył. Ale w przyszłości, gdy rusztowanie zła, które było dozwolone, aby utrzymywać człowieka w karności i które ostatecznie będzie wykorzystane dla jego dobra, zostanie usunięte, a rumowisko oczyszczone, dokończone dzieło Boga będzie obwieszczać każdemu Jego nieskończoną mądrość i moc. Wówczas okaże się, że plany Boga pozostają w harmonii z Jego chwalebnym charakterem.
      Skoro Bóg oznajmia nam, że ma wyraźnie określony cel i że wszystkie Jego cele zostaną osiągnięte, wypada nam, jako Jego dzieciom, pilnie dowiadywać się, jakie one są, żebyśmy mogli być z nimi w zgodzie. Zauważmy, z jakim naciskiem Jahwe potwierdza niewzruszoność swego celu: „Przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje”. „Jeżeli Pan Zastępów to postanowi, któż to unicestwi?” „Bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja (…) Ja wykonuję swój zamysł, i spełnia się on, dokonuję wszystkiego, czego chcę (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię” (Izaj. 14:24-27; 46:9-11 NB).

poprzednia następna