Paruzyjny tom 1 – wykład 3 – str. 37

Wykład III
BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W ŚWIETLE ROZUMU

TWIERDZENIA BIBLII I ZEWNĘTRZNE DOWODY JEJ WIARYGODNOŚCI – STAROŻYTNY CHARAKTER BIBLII I JEJ TRWAŁOŚĆ – JEJ WPŁYW MORALNY – MOTYWY PISARZY BIBLII – OGÓLNY CHARAKTER PISM – KSIĘGI MOJŻESZOWE – PRAWA MOJŻESZOWE – SPECYFICZNE CECHY RZĄDU WPROWADZONEGO PRZEZ MOJŻESZA – NIE BYŁ TO SYSTEM KLERYKALNY – WSKAZÓWKI DLA WŁADCÓW ŚWIECKICH – BOGACI I BIEDNI RÓWNI WOBEC ZAKONU – ZABEZPIECZENIE PRZED MANIPULOWANIEM SPRAWAMI LUDU – KAPŁANI NIE BYLI UPRZYWILEJOWANĄ KLASĄ – ICH ŹRÓDŁA UTRZYMANIA – ZABEZPIECZENIE PRZED CIEMIĘŻENIEM CUDZOZIEMCÓW, WDÓW, SIEROT I SŁUG – PROROCY BIBLII – CZY JEST JAKIŚ ZWIĄZEK MIĘDZY ZAKONEM I PROROKAMI A PISARZAMI NOWEGO TESTAMENTU? – CUDA NIE SĄ BEZSENSOWNE – LOGICZNE WNIOSKI

      Biblia jest pochodnią cywilizacji i wolności. Jej dodatni wpływ na społeczeństwo jest uznawany przez największych mężów stanu, mimo iż przeważnie patrzą na nią przez różne szkła pozostających ze sobą w konflikcie wyznań. Powołując się na Biblię, wyznania te w fałszywy i godny ubolewania sposób przedstawiają jej nauki. Ta wspaniała stara księga jest mimowolnie i zarazem nad wyraz niepoprawnie interpretowana przez jej przyjaciół, z których wielu położyłoby za nią życie. A jednak w istocie wyrządzają jej oni więcej szkody niż jej przeciwnicy, utrzymując, że popiera długo uznawane, błędne interpretacje prawd, odziedziczone po ojcach jako tradycja. Niechby się więc tacy obudzili, ponownie przeanalizowali swoje wierzenia i przez to wprawili w zakłopotanie jej wrogów, pozbawiwszy ich dotychczasowej broni!
      Skoro światło natury każe nam spodziewać się pełniejszego objawienia niż to, którego dostarcza sama natura, rozsądny, myślący umysł będzie przygotowany do zbadania wszelkich twierdzeń, które mienią się być Boskim objawieniem i noszą

poprzednia następna