Paruzyjny tom 1 – wykład 2 – str. 35

myślącego człowieka. Odpowiedź na tę prośbę nie jest rzeczą niewłaściwą ze strony Stwórcy, którego mądrość, moc i życzliwość są wszędzie widoczne. Powinniśmy więc oczekiwać, że objawienie, którego szukamy, będzie zawierało takie upewnienie i takie wyjaśnienie.
      Ustaliwszy, że słuszne jest spodziewanie się objawienia przez Boga Jego woli i planu względem rodzaju ludzkiego, zbadamy w następnym rozdziale ogólny charakter Biblii, która utrzymuje, iż jest takim właśnie objawieniem. A jeśli ta księga ukaże charakter Boga w doskonałej harmonii z tym, co dyktował nam rozum w powyższych rozważaniach, to powinniśmy wyciągnąć wniosek, że istotnie jest ona tym potrzebnym i słusznie oczekiwanym objawieniem od Boga. Wówczas powinniśmy uznać świadectwo Biblii za prawdziwe. Jeśli jej nauki pochodzą od Boga, to kiedy zostaną w pełni docenione, okażą się zgodne z Jego charakterem, który, jak nas zapewnia rozum, jest doskonały w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy.

      O, umysły ciekawe, co hen w dal sięgacie,
          I poznać chcecie ten stworzenia cud.
      Wy drogę Pana w życiu swym oceniajcie,
           Wy hołd mu złóżcie, bo to jest wasz Bóg.

      Niebiosa głoszą chwałę twoją,
           Panie, a Twoją mądrość gwiazdy każdej blask,
      Lecz gdy Twe słowo przed oczyma stanie,
           Imię twe najpełniej widzi każdy z nas.

poprzednia następna