Paruzyjny tom 1 – wykład 14 – str. 273

WYKŁAD XIV

KRÓLESTWO BOŻE

DONIOSŁOŚĆ PRZEDMIOTU – CHARAKTER KRÓLESTWA – KRÓLESTWO W WIEKU EWANGELII – BŁĘDNE POGLĄDY POPRAWIONE PRZEZ PAWŁA – REZULTATY BŁĘDNYCH POGLĄDÓW NA KRÓLESTWO – DWA POZIOMY KRÓLESTWA BOŻEGO – DUCHOWY POZIOM I JEGO DZIEŁO – POZIOM ZIEMSKI I JEGO DZIEŁO – ICH HARMONIJNE DZIAŁANIE – CHWAŁA ZIEMSKIEJ FORMY KRÓLESTWA – CHWAŁA NIEBIAŃSKIEJ FORMY – KORZEŃ PRZYMIERZA, Z KTÓREGO TE GAŁĘZIE WYRASTAJĄ – ZIEMSKA FORMA KRÓLESTWA BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER IZRAELSKI – ZAGINIONE POKOLENIA – NIEBIAŃSKIE JERUZALEM – IZRAEL JAKO LUD OBRAZOWY – ODRZUCENIE IZRAELA I PRZYWRÓCENIE MU ŁASKI – KLASY WYBRANE – DZIEDZICE KRÓLESTWA – ŻELAZNA WŁADZA – ILUSTRACJA CELU TYSIĄCLETNIEGO PANOWANIA – ODDANIE KRÓLESTWA OJCU – REALIZACJA PIERWOTNEGO ZAMYSŁU BOGA

Każdy,kto nie zbadał uważnie powyższego tematu z konkordancją i Biblią w ręku, będzie zaskoczony, gdy to uczyni. Przekona się bowiem, jak doniosłe miejsce zajmuje on w Piśmie Świętym. Stary Testament obfituje w obietnice i proroctwa, w których Królestwo Boże i jego król, Mesjasz, stoją na pierwszym miejscu. Każdy Izraelita miał nadzieję, że Bóg wywyższy jego naród pod panowaniem Mesjasza (Łuk. 3:15). I kiedy Pan przyszedł do nich, przyszedł jako ich król, aby ustanowić dawno obiecane Królestwo Boże na ziemi.
Jan, poprzednik i zwiastun naszego Pana Jezusa, rozpoczął swą misję takim oto obwieszczeniem: „Pokutujcie; albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie” (Mat. 3:2 BG). Jezus rozpoczął swą służbę dokładnie takim samym obwieszczeniem (Mat. 4:17). Apostołowie zostali również wysłani, aby głosić to samo poselstwo (Mat. 10:7; Łuk. 9:2). Królestwo stanowiło nie tylko temat, którym Pan rozpoczął swą publiczną służbę, lecz w rzeczywistości – główny temat całego podjętego przez Niego

poprzednia następna