Paruzyjny tom 1 – wykład 12 – str. 219

Tomy Paruzyjne

WYKŁAD XII
OBJAŚNIENIE WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO PLAN WIEKÓW

WIEKI – ŻNIWA – POZIOMY RZECZYWISTEGO I PRZYPISANEGO STANOWISKA WZGLĘDEM BOGA – DROGA PANA JEZUSA – DROGA JEGO NAŚLADOWCÓW – TRZY KLASY W KOŚCIELE NOMINALNYM – ROZDZIELENIE W CZASIE ŻNIWA – UWIELBIENIE KLASY POMAZAŃCÓW – KLASA WIELKIEGO UCISKU – SPALENIE KĄKOLU – BŁOGOSŁAWIENIE ŚWIATA – CHWALEBNY WYNIK

      Na końcu niniejszej książki załączono wykres prezentujący Boży plan zbawienia świata. Jego zadaniem jest, poprzez zilustrowanie graficzne, pomoc w zrozumieniu progresywnego charakteru planu Bożego oraz kolejnych, coraz wyższych stopni, jakie muszą osiągnąć ci wszyscy, którzy kiedykolwiek mają doznać zupełnej „przemiany” z ludzkiej w boską naturę.
      Najpierw nakreśliliśmy trzy wielkie epoki: A, B, C. Pierwsza z nich, A, trwała od stworzenia człowieka do potopu, druga, B – od potopu do początku tysiącletniego panowania Chrystusa, zaczynającego się od Jego wtórego przyjścia, zaś trzecia, C, nazwana też „zupełnością czasów” – od początku panowania Chrystusa do „przyszłych wieków” (Efez. 1:10; 2:7 BG). Te trzy wielkie epoki są często wymieniane przez Pismo Święte. Epoka A jest nazwana „pierwszym światem.”1 Epokę B Pan Jezus określa mianem „tego świata”. Paweł nazywa ją „obecnym złym światem”2, a Piotr „światem, który teraz jest”; epoka C jest nazwana „światem przyszłym”, „w którym sprawiedliwość mieszka”, w przeciwieństwie do obecnego złego świata. Obecnie panuje zło, a sprawiedliwi cierpią, ale w świecie przyszłym porządek ten zostanie odwrócony: będzie panować sprawiedliwość, a złoczyńcy będą cierpieć, i ostatecznie wszelkie zło zostanie zniszczone.
____________________
1 2 Piotra 3:6 BG
2 Gal 1:4 BT

poprzednia następna