Paruzyjny tom 1 – wykład 11 – str. 205

Tomy Paruzyjne

WYKŁAD 11
TRZY DROGI: SZEROKA, WĄSKA, GOŚCINIEC

SZEROKA DROGA DO ZAGŁADY – WĄSKA DROGA DO ŻYCIA – CO TO JEST ŻYCIE? – BOSKA NATURA – ZWIĄZEK MIĘDZY NATURĄ BOSKĄ A LUDZKĄ – NAGRODA NA KOŃCU WĄSKIEJ DROGI – WYSOKIE POWOŁANIE OGRANICZONE DO WIEKU EWANGELII – TRUDY I NIEBEZPIECZEŃSTWA WĄSKIEJ DROGI – GOŚCINIEC ŚWIĄTOBLIWOŚCI

      „Przestronna jest brama zatracenia i szeroka droga, która na nie wiedzie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże wąska jest droga żywota! Jak trudna jest droga, która doń prowadzi! I jak niewielu jest tych, którzy ją znajdują” – Mat. 7:13, 14 Emphatic Diaglott.
      „I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni” – Izaj. 35:8, 9 NB.
      W taki sposób Pismo Święte zwraca naszą uwagę na trzy drogi: „szeroką drogę”, „wąską drogę”, i „bitą świętą drogę1”.

Szeroka droga prowadząca na zatracenie

      Droga ta została tak nazwana, ponieważ jest najłatwiejsza dla zdegenerowanej ludzkości. Sześć tysięcy lat temu Adam, jako grzesznik (i cały ludzki ród reprezentowany w nim), został skazany na zniszczenie. Wszedł na tę drogę i po dziewięćset trzydziestu latach osiągnął jej koniec – zniszczenie. Z upływem lat i stuleci ten szlak skierowany w dół stawał się coraz bardziej gładki, a ludzkość coraz szybciej podążała nim ku zniszczeniu. Droga ta, pokryta grzechem, codziennie staje się coraz bardziej
____________________
1 W Izaj. 35:8, słowo przetłumaczone w NB na „droga bita” ma znaczenie drogi publicznej, drogi powszechnego użytku, gościńca. Dlatego w tym rozdziale „droga bita, święta” będzie nazywana „gościńcem świątobliwości”, zgodnie z terminologią autora i angielską Biblią KJ.

poprzednia następna