Paruzyjny tom 1 – wykład 1 – str. 9

Tomy Paruzyjne

Wykład I

NOC GRZECHU NA ZIEMI
ZAKOŃCZY SIĘ PORANKIEM RADOŚCI

NOC PŁACZU I PORANEK RADOŚCI – DWIE METODY POSZUKIWANIA PRAWDY – METODA ZASTOSOWANA W NINIEJSZYM DZIELE – ZASIĘG JEGO TEMATYKI – RÓŻNICA MIĘDZY PEŁNYM CZCI STUDIOWANIEM PISMA ŚWIĘTEGO A NIEBEZPIECZNYM ZWYCZAJEM SPEKULOWANIA – CEL PROROCTW – TERAŹNIEJSZY RELIGIJNY STAN ŚWIATA ROZPATRYWANY Z DWÓCH PUNKTÓW WIDZENIA – CIEMNOŚCI EGIPSKIE – TĘCZA OBIETNICY – ŚCIEŻKA SPRAWIEDLIWEGO PROWADZI NAPRZÓD – PRZYCZYNA WIELKIEGO ODSTĘPSTWA – REFORMACJA – TA SAMA PRZYCZYNA ZNOWU STOI NA DRODZE PRAWDZIWEGO POSTĘPU – DOSKONAŁOŚĆ POZNANIA NIE JEST KWESTIĄ PRZESZŁOŚCI, LECZ PRZYSZŁOŚCI.

      Tytuł serii wykładów prezentowanych w niniejszej książce – BOSKI PLAN WIEKÓW – wskazuje na postęp w układzie spraw Boskich, uporządkowanych i przewidzianych przez Boga. Sądzimy, iż nauki Boskiego objawienia okażą się piękne i harmonijne, gdy analizować je będziemy z tego, a nie innego punktu widzenia. Okres dozwolenia grzechu, który jest dla ludzkości ciemną nocą, nigdy nie zostanie zapomniany. Ale dzień Boskiej sprawiedliwości i łaski, który ma być ustanowiony przez Mesjasza więcej niż zrekompensuje straszliwą noc płaczu, narzekania, bólu, choroby i śmierci, w której wzdychające stworzenie tak długo przebywa. Mesjasz, jako Słońce Sprawiedliwości, powstanie i w pełni rozświeci się we wszystkim i nad wszystkim, przynosząc uzdrowienie i błogosławieństwo. „Z wieczora bywa płacz, ale z PORANKU wesele” (Ps. 30:6 BG).

poprzednia następna