Paruzyjny tom 1 – wykład 1 – str. 16

Tomy Paruzyjne

Tablica
Ukazująca podział ludzkości pod względem wyznawanej religii

Mahometanie 170 mln

 

Rzymsko-katolicy 190 mln

 

Greko-katolicy 84 mln

 

Protestanci 116 mln

Żydzi 8 mln

 

Poganie 856 mln

 

poprzednia następna