Paruzyjny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 8

Wykład XIV – strona 273
KRÓLESTWO BOŻE

DONIOSŁOŚĆ PRZEDMIOTU – CHARAKTER KRÓLESTWA – KRÓLESTWO W WIEKU EWANGELII – BŁĘDNE POGLĄDY POPRAWIONE PRZEZ PAWŁA – REZULTATY BŁĘDNYCH POGLĄDÓW NA KRÓLESTWO – DWA POZIOMY KRÓLESTWA BOŻEGO – DUCHOWY POZIOM I JEGO DZIEŁO – POZIOM ZIEMSKI I JEGO DZIEŁO – ICH HARMONIJNE DZIAŁANIE – CHWAŁA ZIEMSKIEJ FORMY KRÓLESTWA – CHWAŁA NIEBIAŃSKIEJ FORMY – KORZEŃ PRZYMIERZA, Z KTÓREGO TE GAŁĘZIE WYRASTAJĄ – ZIEMSKA FORMA KRÓLESTWA BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER IZRAELSKI – ZAGINIONE POKOLENIA – NIEBIAŃSKIE JERUZALEM – IZRAEL JAKO LUD OBRAZOWY – ODRZUCENIE IZRAELA I PRZYWRÓCENIE MU ŁASKI – KLASY WYBRANE – DZIEDZICE KRÓLESTWA – ŻELAZNA WŁADZA – ILUSTRACJA CELU TYSIĄCLETNIEGO PANOWANIA – ODDANIE KRÓLESTWA OJCU – REALIZACJA PIERWOTNEGO ZAMYSŁU BOGA

Wykład XV – strona 307
DZIEŃ JAHWE

„DZIEŃ JAHWE”, „DZIEŃ POMSTY”, „DZIEŃ GNIEWU” – CZAS WIELKIEGO UCISKU – JEGO PRZYCZYNA – ŚWIADECTWO BIBLII O WIELKIM UCISKU – JEGO OGIEŃ I BURZA, PORUSZENIE I ROZTAPIANIE SĄ SYMBOLICZNE – ŚWIADECTWO DAWIDA – ŚWIADECTWO JANA OBJAWICIELA – OBECNA SYTUACJA I PERSPEKTYWA PRZYSZŁOŚCI WIDZIANE PRZEZ PRZECIWNE SOBIE PARTIE KAPITALISTÓW I ROBOTNIKÓW – LEKARSTWO, KTÓRE NIE ULECZY – PODNIESIENIE ZASŁONY I DOPUSZCZENIE ŚWIATŁA NASTĄPI DOKŁADNIE WE WŁAŚCIWYM CZASIE – DOWODY NA TO – WARUNKI ŚWIĘTYCH W CZASIE UCISKU I ICH WŁAŚCIWA POSTAWA WZGLĘDEM NIEGO

Wykład XVI – strona 343
MYŚLI KOŃCOWE

NASZE OBOWIĄZKI WOBEC PRAWDY – JEJ CENA, WARTOŚĆ I KORZYŚĆ Z NIEJ PŁYNĄCA

poprzednia następna