Paruzyjny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 7

Wykład X – strona 173
NATURY LUDZKA I DUCHOWA SĄ ODRĘBNE I RÓŻNE

POWSZECHNE BŁĘDNE ZROZUMIENIE – NATURA ZIEMSKA, CZYLI LUDZKA, I NIEBIAŃSKA, CZYLI DUCHOWA – ZIEMSKA CHWAŁA I NIEBIAŃSKA CHWAŁA – ŚWIADECTWO BIBLII O ISTOTACH DUCHOWYCH – ŚMIERTELNOŚĆ I NIEŚMIERTELNOŚĆ – CZY ŚMIERTELNE ISTOTY MOGĄ ŻYĆ WIECZNIE? – SPRAWIEDLIWOŚĆ W OBDARZANIU WZGLĘDAMI – ZBADANIE DOMNIEMANEJ ZASADY – RÓŻNORODNOŚĆ W DOSKONAŁOŚCI – NADRZĘDNE PRAWA BOSKIE – PLAN BOGA DOTYCZĄCY CZŁOWIEKA W PEŁNI ZADOWALAJĄCY – WYBÓR CIAŁA CHRYSTUSOWEGO – W JAKI SPOSÓB DOKONA SIĘ PRZEMIANA JEGO NATURY? ….. 173

Wykład XIstrona 205
TRZY DROGI: SZEROKA, WĄSKA I ŚWIĘTA

SZEROKA DROGA DO ZAGŁADY – WĄSKA DROGA DO ŻYCIA – CO TO JEST ŻYCIE? – BOSKA NATURA – ZWIĄZEK MIĘDZY NATURĄ BOSKĄ A LUDZKĄ – NAGRODA NA KOŃCU WĄSKIEJ DROGI – WYSOKIE POWOŁANIE OGRANICZONE DO WIEKU EWANGELII – TRUDY I NIEBEZPIECZEŃSTWA WĄSKIEJ DROGI – GOŚCINIEC ŚWIĄTOBLIWOŚCI

Wykład XII – strona 219
OBJAŚNIENIE WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO PLAN WIEKÓW

WIEKI – ŻNIWA – POZIOMY RZECZYWISTEGO I PRZYPISANEGO STANOWISKA WZGLĘDEM BOGA – DROGA PANA JEZUSA – DROGA JEGO NAŚLADOWCÓW – TRZY KLASY W KOŚCIELE NOMINALNYM – ROZDZIELENIE W CZASIE ŻNIWA – UWIELBIENIE KLASY POMAZAŃCÓW – KLASA WIELKIEGO UCISKU – SPALENIE KĄKOLU – BŁOGOSŁAWIENIE ŚWIATA – CHWALEBNY WYNIK

Wykład XIII – strona 245
KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA

PIERWSZE PANOWANIE – UTRATA PANOWANIA – JEGO ODKUPIENIE I ODNOWIENIE – FIGURALNE KRÓLESTWO BOŻE – UZURPATOR – DWIE FORMY OBECNEGO PANOWANIA – ISTNIENIE OBECNYCH WŁADZ USTANOWIONYCH PRZEZ BOGA – WIZJA NABUCHODONOZORA –WIZJA DANIELA I JEJ INTERPRETACJA – KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA ROZPATRYWANE Z INNEGO PUNKTU WIDZENIA – WŁAŚCIWY STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBECNYCH RZĄDÓW – KRÓTKIE ZBADANIE „BOSKIEGO PRAWA” KRÓLÓW – NIEUZASADNIONE ROSZCZENIA CHRZEŚCIJAŃSTWA – LEPSZA NADZIEJA ZWIĄZANA Z PIĄTYM OGÓLNOŚWIATOWYM IMPERIUM

poprzednia następna