Paruzyjny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 6

WYKŁAD 5 – strona 77
„TAJEMNICA ZAKRYTA OD WIEKÓW I OD POKOLEŃ,
A TERAZ OBJAWIONA ŚWIĘTYM JEGO” – Kol. 1:26 (NB)

NIEWYRAŹNE ŚWIATŁO PIERWSZEJ OBIETNICY – OBIETNICA DANA ABRAHAMOWI – ODKŁADANA NADZIEJA – TAJEMNICA ZACZYNA SIĘ WYJAŚNIAĆ OD DNIA PIĘĆDZIESIĄTNICY – CO JEST OWĄ TAJEMNICĄ? – DLACZEGO TAK DŁUGO NIĄ POZOSTAWAŁO? – DOTĄD STANOWI TAJEMNICĘ DLA ŚWIATA – WE WŁAŚCIWYM CZASIE ZOSTANIE UJAWNIONA WSZYSTKIM – KIEDY TAJEMNICA SIĘ SKOŃCZY?

WYKŁAD 6 – strona 89
POWRÓT NASZEGO PANA, CEL JEGO POWROTU –
RESTYTUCJA WSZYSTKICH RZECZY

POWTÓRNE, OSOBISTE PRZYJŚCIE NASZEGO PANA PRZED ROZPOCZĘCIEM SIĘ TYSIĄCLECIA – JEGO ZWIĄZEK Z PIERWSZYM PRZYJŚCIEM – WYBRANIE KOŚCIOŁA I NAWRÓCENIE ŚWIATA – WYBÓR I WOLNA ŁASKA – WIĘŹNIOWIE NADZIEI – PROROCZE ŚWIADECTWA ODNOSZĄCE SIĘ DO RESTYTUCJI – POWRÓT NASZEGO PANA OCZYWISTĄ NADZIEJĄ DLA ŚWIATA I KOŚCIOŁA

WYKŁAD 7 – strona 117
DOZWOLENIE ZŁA I JEGO ZWIĄZEK Z BOSKIM PLANEM
DLACZEGO ZŁO BYŁO DOZWOLONE? DOBRO I ZŁO JAKO ZASADY – WRAŻLIWOŚĆ MORALNA – BÓG ZEZWOLIŁ NA ZŁO I SPRAWI, ŻE WYJDZIE ONO NA DOBRE – BÓG NIE JEST AUTOREM GRZECHU – PRÓBA ADAMA NIE BYŁA FARSĄ – JEGO POKUSA BYŁA CIĘŻKA – ADAM ZGRZESZYŁ ŚWIADOMIE – KARA ZA GRZECH NIE JEST NIESPRAWIEDLIWA ANI ZBYT SUROWA – W POTĘPIENIU WSZYSTKICH W ADAMIE OBJAWIŁA SIĘ MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ – POWSZECHNOŚĆ BOSKIEGO PRAWA

WYKŁAD 8 – strona 137
DZIEŃ SĄDU
POWSZECHNY POGLĄD NA DZIEŃ SĄDU – CZY ZGADZA SIĘ ON Z PISMEM ŚWIĘTYM? – USTALENIE ZNACZENIA SŁÓW „SĄD” I „DZIEŃ” – PISMO ŚWIĘTE MÓWI O KILKU DNIACH SĄDU – PIERWSZY DZIEŃ SĄDU I JEGO REZULTATY – WYZNACZENIE INNEGO DNIA SĄDU – SĘDZIA – CHARAKTER PRZYSZŁEGO SĄDU – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY PIERWSZYM I DRUGIM SĄDEM – OBECNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚWIATA – DWA SĄDY, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W MIĘDZYCZASIE I ICH CELE – WYRAŹNE RÓŻNICE W OCENIE PRZYSZŁEGO SĄDU – JAK PROROCY I APOSTOŁOWIE ZAPATRYWALI SIĘ NA PRZYSZŁY SĄD?

WYKŁAD 9 – strona 149
OKUP I RESTYTUCJA
RESTYTUCJA ZAGWARANTOWANA PRZEZ OKUP – NIE ŻYCIE WIECZNE, ALE PRÓBA JEGO OSIĄGNIĘCIA JEST ZAPEWNIONA PRZEZ OKUP – WARUNKI TEJ PRÓBY I JEJ KORZYSTNE STRONY –

poprzednia następna