Epifaniczny tom 8 – Księga Liczb

Epifaniczne Tomy

czołówka 1 – VIII Wstęp i przedmowa
rozdział 1 7 – 26 Izraelici Wieku Ewangelii
rozdział 2 27 – 106 Lewici Wieku Ewangelii
rozdział 3 107 – 168 Grzesznicy i Nazarejczycy Wieku Ewangelii
rozdział 4 169 – 224 Ofiary Książąt Wieku Ewangelii
rozdział 5 225 – 296 Ofiary Książąt Wieku Ewangelii (cd)
rozdział 6 297 – 380 Ofiary Książąt Wieku Ewangelii (cd)
rozdział 7 381 – 480 Ofiary Książąt Wieku Ewangelii (dok)
rozdział 8 481 – 594 Oczyszczenie, poświęcenie i służba Lewitów Wieku Ewangelii
rozdział 9 603 – 658 Dwie Paschy oraz Słup Obłoku i Ognia
rozdział 10 659 – 755 Trąby i marsze Wieku Ewangelii