Epifaniczny tom 3 – Eliasz i Elizeusz

Epifaniczne Tomy

czołówka 1-6 wstęp i przedmowa
rozdział 1 7-66 Eliasz – typ i antytyp
rozdział 2 67-154 Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza
rozdział 3 155-194 Trzy fałszywe poglądy na temat Eliasza i Elizeusza
rozdział 4 195-256 Eliasz i Jehoram
rozdział 5 257-328 Wcześniejsze niezależne działania Elizeusza
rozdział 6 329-394 Późniejsze niezależne działania Elizeusza
rozdział 7 395-476 Świadectwo Piramidy na temat Eliasza i Elizeusza