Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 546

Tomy Epifaniczne

I tak zakończyliśmy naszą analizę oraz obalanie doktryny trójcy. Jak podkreśliliśmy na początku, tak ogromny temat musieliśmy potraktować dosyć krótko. Wierzymy jednak, że dostatecznie naświetliliśmy i całkowicie obaliliśmy ten błąd, którego powszechność wśród wszystkich narodów w czasie panowania wśród nich ciemności (Iz.60:2) jest pewnym dowodem tego, iż jej orędownikiem jest bóg [władca] tego świata – szatan (2 Kor.4:4).
      Omówienie trójteizmu – trójcy – kończy naszą analizę fałszywych poglądów na temat Boga. Zamykamy dyskusję o Bogu, w trakcie której dowiedliśmy, że Bóg istnieje: na podstawie powszechności tej wiary jako dowodu na to, iż jest ona wpisana w budowę człowieka, na podstawie skutku i przyczyny, porządku i panowania prawa na świecie, planowości widocznej w całym wszechświecie, na podstawie umysłowej, moralnej i religijnej natury człowieka, na podstawie doświadczenia i niemożliwości obalenia Jego istnienia, udowodnienia że On nie istnieje. Następnie omówiliśmy Boskie przymioty istoty i udowodniliśmy, że do głównych należą: Boska osobowość, cielesność, duchowość, samoegzystencja, odwieczność, samowystarczalność, nieśmiertelność, niewidzialność, jedność, wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność, supremacja, niezgłębioność. Jako przymioty istoty, wszystkie one w naturalny sposób budzą cześć we wrażliwym sercu. Dowiedzieliśmy się, że elementami składowymi charakteru Boga jest Jego sprawiedliwa postawa wobec zła, święte uczucia, łaski, siła, dominacja wyższych pierwszorzędnych łask, równowaga i krystalizacja. Potem rozważyliśmy Boskie łaski. Najpierw analizowaliśmy Jego wyższe pierwszorzędne łaski: mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Stwierdziliśmy, że ich rola polega na odpowiednio skoordynowanym kontrolowaniu wszystkich pozostałych składników charakteru. Następnie rozważyliśmy Jego niższe pierwszorzędne łaski: samoocenę, aprobatywność, pokój, żywotność, samoobronę, agresywność, ostrożność, skrytość, przezorność, inteligencję, sympatyczność, małżeńskość,

poprzednia następna