Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 544

Tomy Epifaniczne

gdzie są one w zasadzie rodzaju męskiego, a w innych przypadkach rodzaj nie jest wyraźnie określony, ponieważ formy te są takie same w rodzaju męskim i nijakim. (2) Budzi to pytanie: skąd taka różnorodność? Naszą odpowiedź na to pytanie wykaże drugi punkt w tym temacie. Różnorodność wynika z faktu, że w grece rodzaj nie opiera się na płci czy jej braku, jak w języku angielskim, lecz na końcówkach rzeczowników, bez względu na płeć lub jej brak. Np. greckie słowo oznaczające pocieszyciela to Parakletos, które jest rodzaju męskiego, ponieważ jest to rzeczownik drugiej deklinacji zakończonej na os, a wszystkie rzeczowniki o takiej końcówce z nielicznymi wyjątkami są rodzaju męskiego. Natomiast greckie słowo oznaczające Ducha to Pneuma, które jest rodzaju nijakiego, ponieważ jest ono rzeczownikiem trzeciej deklinacji zakończonej na ma. Gdy w języku greckim zaimki odnoszą się do Parakletos, zawsze są rodzaju męskiego; gdy jednak odnoszą się do Pneuma, zawsze są rodzaju nijakiego. Powodem jest fakt, że w języku greckim zaimki między innymi muszą zgadzać się rodzajem z rzeczownikami, do których się odnoszą. Gdy więc odnoszą się do Parakletos, w języku greckim są one rodzaju męskiego, a gdy odnoszą się do Pneuma, są rodzaju nijakiego. Tak więc (3) na podstawie rodzaju zaimków użytych w związku z tymi dwoma słowami nie możemy niczego wywnioskować – ani za, ani przeciw temu, czy Duch Święty jest osobą czy też nie. Trzeba do tego dojść na podstawie tego, czego nauczają wszystkie wersety biblijne używające terminu Duch Święty. Nasza analiza z pewnością dostarczyła wystarczających dowodów na to, że Duch nie jest osobą. Trynitarscy tłumacze znają wspomniane zasady gramatyki, jednak prawdopodobnie w wyniku swojego sekciarstwa, które z pewnością uczciwie wyznają, naciągają te wersety na swoją korzyść. A zatem zaimki rodzaju męskiego z Jana 14:17,26; 15:26; 16:7,8,13-15 nie dowodzą, że Duch Święty jest osobą, tak samo jak rodzaj nijaki zaimków z tych wersetów

poprzednia następna