Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 535

Tomy Epifaniczne

i Pełnomocnik Ojca. Dowiedliśmy już, że Jan 5:23 nie uczy o oddawaniu naszemu Panu chwały równej Ojcu. Chwała im oddawana nie ma być chwałą tego samego stopnia, ponieważ Syn we wszystkich rzeczach jest tylko Przedstawicielem i pełnomocnikiem Ojca. Tak więc oddają Mu cześć jako Ojcu objawionemu przez Przedstawiciela. Filip 2:10 rzeczywiście mówi o tym, że każde kolano ugnie się przed Chrystusem. Stanie się to jednak wobec Niego jako Przedstawiciela Boga, a nie wobec Niego jako ostatecznego celu czci każdego stworzenia. Jak pokazuje następny wiersz, wyniesienie Chrystusa jest środkiem do wyższego celu – aby Bóg był tym, który otrzyma ostateczną cześć. Nasz Pan rzeczywiście powinien być czczony. Jednak cześć zadowalająca Boga nie jest czymś oddawanym wyłącznie Bogu, ponieważ Bóg powiada, że sprawi, że wrogowie Kościoła będą czcić Kościół (Iz.60:14; Obj.3:9). Gdy protestanccy trynitarze kładą nacisk na Mat.4:10 jako dowód, że zgodnie z Boską wolą tylko Bóg może otrzymywać chwałę, nie uwzględniają wielu wersetów mówiących o czymś przeciwnym, razem z sugerowanym kontrastem w słowach Jezusa odrzucających sugestie szatana, by ten oddał mu cześć. Zabronione jest oddawanie czci każdemu nie będącemu w harmonii z Bogiem lub każdemu rywalizującemu z Bogiem, np. szatanowi, antychrystowi. Wśród Swego ludu może być czczony tylko Bóg, co obejmuje biblijną cześć oddawaną również przedstawicielom Boga jako takim, jak często ma to miejsce w Biblii w stosunku do anielskich przedstawicieli Boga, jak dzieje się to wobec Jezusa i jak będzie miało to miejsce wobec uwielbionego Kościoła ze strony ludzkości w Tysiącleciu.
      Dowiedzie tego rozważenie greckiego i hebrajskiego słowa tłumaczonego jako uwielbienie. Słowem tłumaczonym zwykle jako uwielbienie jest hebrajskie shachah, które oznacza kłaniać się ze czcią. W 170 przypadkach wystąpienia tego słowa tylko połowa dotyczy wielbienia Boga, co jest ukryte przed angielskim czytelnikiem, ponieważ słowo to w niemal połowie przypadków swego występowania tłumaczone jest jako kłaniać się, oddawać pokłon, oddawać cześć, składać hołd, co można zauważyć

poprzednia następna