Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 520

Tomy Epifaniczne

to Bóg od wieków również mógł miłować Syna, Kościół i świat, zanim ktokolwiek z nich zaistniał.
      Dwa główne pośrednie dowody przedstawiane przez trynitarzy na istnienie trójcy to – jak twierdzą oni – fakt, że Biblia wyraźnie przypisuje Synowi i Duchowi Świętemu imiona, przymioty, dzieła i chwałę należącą wyłącznie do Boga. Wyciągają zatem wniosek, że Ojciec, Syn i Duch Święty są Bogiem, tzn. trójcą. Oddzielnie rozważymy te dwa rzekome pośrednie dowody, najpierw w odniesieniu do Syna jako ich rzekomy czwarty pośredni dowód trójcy, a następnie rozważymy cztery rzeczy, które rzekomo mają dowodzić Jego Najwyższego Bóstwa. Tak więc trynitarze utrzymują, że Biblia przypisuje Jezusowi imiona należące wyłącznie do Boga. Stwierdzają dalej, że imionami tymi są Jehowa, Bóg i Pan. Po pierwsze, zaprzeczamy by imię Jehowa było nadawane naszemu Panu Jezusowi jako Jego imię, chociaż są pewne wersety, w których traktowany jest On jako Przedstawiciel Boga, tzn. mówi jak Jehowa, inni zwracają się do Niego jako Jehowy lub też mówią o Nim jako o Jehowie, ponieważ w sytuacjach tych Jehowa występuje w Nim jako Swym Przedstawicielu. Jak już zauważyliśmy z wielu punktów widzenia, jest On wyraźnie odróżniany od Jehowy, np. jako Pan w kontraście do Jehowy, jako ten Anioł, Archanioł, Michał, Anioł Jehowy, Sługa, Ramię, Syn, Pierworodny, Towarzysz, Mianowany Król itp. Jehowa jest nazywany Jego Bogiem, w którego mocy, a więc nie Swej własnej, w Swym uwielbionym stanie będzie On stał i pasł Stadko Boga (Mich.5:4). Wersety te wyraźnie pokazują, że nie jest On Jehową. Prosimy zauważyć, że takie wersety powinny być decydującymi wersetami w tej kwestii, a nie takie, w których Jezus występuje tylko jako Przedstawiciel Jehowy. Z właściwego punktu widzenia ta druga grupa wersetów obala myśl, że Jezus jest Jehową, gdyż występuje On w nich jako Przedstawiciel

poprzednia następna