Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 515

Tomy Epifaniczne

pomazywanie. Jakże logiczna jest jednak myśl, że możemy być pomazani Boskim usposobieniem, Jego myślami, uczuciami, łaskami i wolą, ponieważ właśnie na tym polega pomazanie (Iz.11:2,3; 61:1-3). Biblia uczy także, że jesteśmy chrzczeni Duchem Świętym (a nie przez Ducha Świętego – Mat.3:11; Jan 1:33;Dz.1:5), W jaki sposób moglibyśmy być chrzczeni osobą w odróżnieniu od chrztu przez osobę? Możemy jednak być chrzczeni Boskim usposobieniem i do Boskiego usposobienia (Mat.28:19; 1 Kor.12:13: wyrażenie „przez jednego Ducha” w języku greckim brzmi „w jednym Duchu”). Jesteśmy także napominani do napełniania się Duchem Bożym (Efez.5:18). W jaki sposób moglibyśmy napełniać się Duchem, gdyby Duch był Wszechmogącym Bogiem, osobą? Jednak możemy i jesteśmy napełniani Boskim usposobieniem. Gdyby Duch był Wszechmogącym Bogiem, osobą, jak mógłby nam być udzielany (Łuk.11:13) i w ten sposób stawać się naszą własnością? Jeśli jednak jest on Boskim usposobieniem – zapoczątkowanym, rozwijanym i doprowadzonym w nas do końca – rozumiemy, że zostaje nam dany i jest przez nas posiadany (Rzym.8:15; 2 Tym.1:7). Biblia zapewnia nas także, że Duch został udzielony Jezusowi bez miary (Jan 3:34), tzn. bez ograniczeń, co było możliwe dzięki Jego doskonałości, podczas gdy w naszym przypadku, z powodu naszych niedoskonałości (2 Kor.4:7) jest on nam udzielany pod miarę, z ograniczeniami, i to w sposób zróżnicowany (Rzym.12:6-8; 1 Kor.12:11-14,27; Efez.4:7). W jaki sposób osoba mogłaby być jednemu udzielana bez ograniczeń, a innym z ograniczeniami? Jednak usposobienie może i musi być w ten sposób udzielane doskonałym lub niedoskonałym istotom o różnym stopniu niedoskonałości. Biblia powiada nam także, że jesteśmy pieczętowani Duchem Świętym (Efez.1:13,14). Osoba nie może być pieczęcią i dlatego nie może być używana jako pieczęć innych. Jednak Bóg rzeczywiście pieczętuje nas jako należących do Siebie przez udzielanie nam Swego świętego usposobienia. Gdyby Duch Święty był osobą, w jaki sposób mógłby być wylewany (Joel 2:28,29; Mat.3:16; Dz.2:1-4; 10:44,45)?

poprzednia następna