Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 508

Tomy Epifaniczne

[podobny do Boga w chwale charakteru] i dokładnym obrazem jego istoty [w ciele takim jak ma Bóg, a więc w Boskiej naturze] i podtrzymując wszystkie rzeczy swym potężnym słowem [działając jako Przedstawiciel Boga w całym wszechświecie (Mat.28:18)], po dokonaniu oczyszczenia grzechów [pokropił Swoją krwią ubłagalnię] usiadł na prawicy majestatu na wysokościach, tym wyższym stawszy się [czym nie był w czasie pobytu w ciele (Żyd.2:9); stało się to jednak przed zajęciem miejsca po prawicy Boga] nad aniołów, im zacniejsze od nich odziedziczył imię [naturę]. Albowiem któremu z aniołów kiedykolwiek powiedział on: Tyś jest syn mój, dzisiaj sprawiłem twoje narodzenie”. Prosimy zauważyć, że w Dz.13:33 św.Paweł cytuje ostatnie dwa zdania z Ps.2:7 jako dowód zmartwychwstania Jezusa, co dowodzi, że cytuje je tutaj w celu dowiedzenia tego samego. Tak więc fragment ten dowodzi, że Jezus odziedziczył w Swym zmartwychwstaniu o wiele zacniejsze imię [naturę] od aniołów – odziedziczył Boską naturę.
      Godne podkreślenia jest tutaj to, że słowo imię posiada w Biblii siedem znaczeń, z których trzy to natura (Iz.62:2; Obj.3:12), cześć (2 Moj.9:16; Neh.9:10) oraz urzędowy autorytet (2 Moj.5:23; Est.8:8,10). U Żyd.1:4 słowo to niewątpliwie oznacza naturę, czego potwierdzeniem jest fakt, że werset o zmartwychwstaniu z Ps.2:7 porównany z Dz.13:33 jest cytowany na dowód tego, że Jego zmartwychwstanie uczyniło Go wyższym od aniołów, podczas gdy jako człowiek był On nieco mniejszy od aniołów (Żyd.2:9). Wszystkie te trzy znaczenia występują u Filip 2:9-11, gdzie wyrażenie „imię nad wszelkie imię”, oczywiście z wyjątkiem imienia Ojca (1 Kor.15:27), oznacza naturę, cześć i urzędowy autorytet. Apostoł powiada nam tutaj, że ponieważ nasz Pan wyniszczył Swą przedludzką naturę, stając się człowiekiem, a następnie będąc posłusznym Bogu aż do śmierci na krzyżu, Bóg wielce wyniósł Go, dając Mu imię ponad wszelkie inne imię, tzn. naturę, cześć i urzędowy autorytet ponad każdą inną naturę,

poprzednia następna