Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 506

Tomy Epifaniczne

Proces odrodzenia, przez który przechodzą zarówno Chrystus jak i Kościół, opisywany jest jako nowe stworzenie. Rozpoczyna się od spłodzenia z Ducha (Jan 1:12,13; 1 Kor.4:15; Filip 10; Jak.1:18; 1 Ptr.1:3,23; 1 Jan 5:1), które to spłodzenie czyni ich embrionalnymi nowymi stworzeniami (2 Kor.5:17; Gal.6:15; por. z 1 Ptr.3:16; 5:10,14). Przechodzi przez proces ożywienia (Efez.2:5; Kol.3:13; 1 Tym.6:13). Następnie proces rozwoju aż do stanu wystarczającego dla narodzenia (2 Ptr.3:18; Efez.4:15; 1 Ptr.2:2; 5:10; Efez.4:12). Narodzenie z umarłych czyni ich istotami duchowymi w Boskiej naturze (Jan 3:5; Jak.1:18; 2 Ptr.1:4; 1 Kor.15:50-54). Proces ten, rozpoczynający się od spłodzenia, a kończący narodzeniem z Ducha, stanowi twórcze działanie, poprzez które Bóg doprowadza do powstania nowego rzędu istot w Boskiej naturze. To nowe stworzenie składa się z Jezusa i Jego wiernych naśladowców. Podane przed chwilą wersety traktujące o tym twórczym procesie dowodzą, że Kościół przechodzi przez ten twórczy proces będąc w drodze do Boskiej natury. Pismo Święte uczy, że przechodził go także Jezus. Tak więc: tak jak Kościół został spłodzony z Ducha w swej części żydowskiej i pogańskiej (Dz.2:1-4; 10:44-47), tak i Jezus był spłodzony z Ducha Świętego (Mat.3:16); tak jak Kościół był ożywiany, tak i Jezus (Efez.2:5); tak jak Kościół jest rozwijany aż do doskonałości charakteru i w ten sposób przygotowywany do narodzenia z Ducha w zmartwychwstaniu, czego dowodzą wersety z pierwszej części tego paragrafu, tak było i z Jezusem (Żyd.2:10; 5:8,9). Po udoskonaleniu narodził się On z Ducha w zmartwychwstaniu jako Pierwiastek i Główny Przedstawiciel grupy w ten sposób narodzonych (Kol.1:18; Obj.1:5; Rzym.8:29). Ten cały proces ponownego stwarzania, który przemienił Go z istoty ludzkiej do Boskiej, jest opisany w Ps.2:7; Dz.13:33; Żyd.1:5; 5:5; Obj.1:5 jako zradzanie. Tak więc Jezus po raz pierwszy otrzymał Boską naturę w Swym zmartwychwstaniu.

poprzednia następna