Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 505

Tomy Epifaniczne

naturę, podczas gdy Biblia uczy, że dostąpił On Boskiej natury przy zmartwychwstaniu i dzięki niemu. To, czego powyżej dowiedliśmy na temat Jego natury jako Logosa i jako człowieka dowodzi, że przed Swym zmartwychwstaniem nie posiadał On Boskiej natury. Teraz udowodnimy, że Boskiej natury dostąpił dopiero w zmartwychwstaniu. Wynika to z kilku faktów: (1) Pod warunkiem wierności aż do śmierci zaproponowano Mu między innymi Boską naturę jako radość wystawioną przed Nim (Żyd.12:2). By osiągnąć ten stan, musiał przejść proces zmartwychwstania, który rozpoczyna się od spłodzenia z Ducha do Boskiego serca i umysłu, rozwija się aż do udoskonalenia tego, co zostało spłodzone – Boskiego serca i umysłu – a kończy się narodzeniem z Ducha. Spłodzenie ma miejsce przy poświęceniu, zmartwychwstanie duchowego serca i umysłu przebiega równolegle z ofiarniczą śmiercią, a udzielenie Boskiego ciała, natury ma miejsce przy obudzeniu ze śmierci. Ten proces zmartwychwstania jest odrodzeniem. Przechodzenie Chrystusa przez to odrodzenie wynika z kilku faktów: (1) z tego, że Jego proces zmartwychwstania jest podawany jako wzór naszego zmartwychwstania (Rzym.6:4,5), co jak dowodzi ten tekst, ma swój początek przy naszym poświęceniu i postępuje aż do doskonałości w miarę jak wiernie aż do śmierci realizujemy nasze poświęcenie; (2) z tego, że nasz proces zmartwychwstania jest nazywany powstawaniem z Chrystusem (Kol.3:1; 2:12,13; Efez.2:5,6) oraz mocą Jego zmartwychwstania (Filip 3:10); oraz (3) z tego, że Biblia uczy, iż umieramy z Nim (a więc przechodzimy przez ten sam rodzaj ofiarniczej śmierci co On), a jednocześnie powstajemy do życia z Nim. Myśl taka zawiera się we wszystkich wersetach przytoczonych pod numerami (1) i (2). Uczą o niej także następujące wersety: Rzym.6:3-11; 8:10; 2 Kor.4:10; Gal.2:20. Te trzy punkty dowodzą, że Chrystus i Kościół przechodzą proces odrodzenia, proces zmartwychwstania od chwili poświęcenia aż do momentu wzbudzenia z umarłych.

poprzednia następna