Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 501

Tomy Epifaniczne

(1) Archaniołem Michałem (Dan.10:13 por. z 12:1; Judy 9 por. z 1 Tes.4:16); (2) Aniołem; oraz (3) Aniołem Bożym lub Aniołem Pana (2 Moj.14:19; Sędz.6:11-22; 13:3-21; 2 Sam.24:16; 1 Król.19:7; 2 Król.1:3,15; Ps.34:8; Zach.1:11,12 itp.). A zatem w przedludzkim stanie nie był On Wszechmogącym Bogiem ani częścią Wszechmogącego Boga, lecz Jego Głównym Aniołem i Posłańcem, co dowodzi, że w Swym przedludzkim stanie nie był ani współwieczny, ani współistotny (z tej samej substancji), ani współrówny Ojcu, które to rzeczy są absolutnie niezbędne, jeśli w Swym przedludzkim stanie miałby On być Samym Bogiem lub też zasadniczą częścią Samego Boga.
      Teksty opisujące Jego przedludzki stan i karnację przedstawiają Go w sposób, który wyklucza myśl o tym, że był On Wszechmogącym Bogiem czy też zasadniczą częścią Wszechmogącego Boga. U Filip 2:5,6 jest bezpośrednio stwierdzone, że w przedludzkiej postaci był istotą duchową niższą od Boga. Odwołujemy się tutaj do poprawnego tłumaczenia tego wiersza. Co więcej, w.7 stwierdza, że stał się On istotą ludzką przez wyniszczenie Siebie, czego Boska istota nie może uczynić, ponieważ jest niezmienna. Dosłowne tłumaczenie Jana 1:14 brzmi następująco: „Słowo [przedludzki Chrystus] stało się ciałem”, tzn. stało się istotą ludzką. Zauważmy, że fragment ten nie mówi tego, czego oczekują trynitarze: „Słowo pozostało Słowem, a do jedności swej osoby przyjęło naturę ludzką”. Fragment ten wykazuje nam bowiem, że Słowo przestało być Słowem, najwyższą istotą po Bogu, i stało się istotą ludzką, tak jak woda w Kanie przestała być wodą, gdy w pierwszym cudzie Chrystusa stała się winem. Gdyby Jezus był Bogiem, nie mógłby stać się człowiekiem z powodu niezmienności Boga. Ta sama myśl zawarta jest w 2 Kor.8:9, co widać w fakcie, że On, który był bogaty [w naturze itp.], stał się ubogi, co jest niemożliwością dla Boga. By werset ten zgadzał się z doktryną trójcy, musiałby brzmieć następująco: Ten, który był bogaty, stał się jeszcze bogatszy, ponieważ

poprzednia następna