Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 500

Tomy Epifaniczne

mieczem Ducha, lecz mieczem Cesarstwa Rzymskiego, co jest pewnym dowodem na to, iż jej orędownikiem był szatan i antychryst.
      Jako dziesiąty ogólny argument przeciwko doktrynie trójcy przedstawiamy co następuje: Właściwe zrozumienie trzech natur naszego Pana obala pogląd, że jest On Wszechmogącym Bogiem czy też częścią Wszechmogącego Boga. Tak jak w przypadku wcześniejszych i następnych uwag, tak i w tym przypadku brak miejsca nie pozwala nam podać szczegółów. Podobnie zatem do naszych wszystkich innych uwag, także i w tej kwestii streścimy nasze myśli. Według Biblii Jezus posiadał trzy natury: (1) przedludzką naturę, niższą od Boskiej, lecz wyższą od natur anielskich; (2) ludzką naturę; oraz (3) poludzką naturę, Boską. Jeśli tak jest, niweczy to możliwość bycia przez Niego tak zwaną drugą osobą trójcy. Dość szczegółowo omówiliśmy powyżej Jego naturę przedludzką. Ponieważ trynitarze, tak jak i my, wierzą że Jezus istniał jako Logos zanim przyszedł na ziemię jako istota ludzka – Jezus – nie ma potrzeby omawiać tego tutaj, ponieważ szczegóły na ten temat podane są wyżej. Na temat Jego przedludzkich relacji wobec Ojca można podać następujące rzeczy, z których wszystkie dowodzą, że nie był On Wszechmogącym Bogiem ani częścią Wszechmogącego Boga. Dowiadujemy się, że został stworzony przez Boga (Kol.1:15; Obj.3:14), a więc miał początek, był stworzeniem, a jako taki nie mógł być Wszechmogącym Bogiem. Wówczas (i do tego czasu) był On zwany Synem Bożym, pierworodnym i jedynym spłodzonym przez Boga, nie Wszechmogącym Bogiem (Ps.89:27,28; Jan 3:16,18; 1:14,18; 1 Jan 4:9; Ps.2:7-10). A zatem w Swym przedludzkim stanie nie był Samym Bogiem, lecz Synem Bożym. Skoro jest Synem Bożym, skoro został spłodzony przez Boga – nie ma tylu lat co Ojciec. Miał zatem początek i nie jest wieczny; nie jest więc Wszechmogącym Bogiem. W Swym przedludzkim stanie jest nazywany:

poprzednia następna