Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 498

Skoro zatem trójca jest w antychryście szatańską kopią prawdziwego Boga, musi być fałszywą nauką. Dumny z trójcy, jaką wymyślił w religiach pogańskich, szatan poprzez antychrysta wprowadził swą pogańską doktrynę trójcy wśród chrześcijan, z którego to powodu powinniśmy ją odrzucić.
Owoce doktryny trójcy okazują się być złe, co jest naszym ósmym ogólnym argumentem przeciwko niej. Niektóre z tych owoców pokazaliśmy mówiąc, że szatan wprowadził tę doktrynę, by zdyskredytować Boga, zasmucić Chrystusa, zaszkodzić prawdziwemu ludowi Bożemu i zniewolić nominalny lud Boży. Teraz podamy kilka innych. Nie ulega wątpliwości, że doktryna ta sprzyja zabobonom, kapłaństwu oraz degradowaniu ludzi, zmuszając ich do wiary w rzeczy niebiblijne, nielogiczne, niezrozumiałe, sprzeczne same ze sobą i nierzeczywiste, co z kolei czyni ich podatnymi do uwierzenia w inne niebiblijne, nielogiczne, niezrozumiałe, sprzeczne same ze sobą i nierzeczywiste rzeczy. Sprawiła ona, że jasno myślący ludzie przestali wierzyć w Biblię, ponieważ zostali oszukani, iż uczy ona o trójcy i związanych z nią błędach. Jest ona także odpowiedzialna za prześladowania, ponieważ w naturalny sposób szczerych wyznawców czyni bigotami i fanatykami. Kalwin zaprowadził Serweta na stos za to, że nie wierzył w tę doktrynę. Inkwizycja torturowała wielu nie wierzących w trójcę. Jej szczegółowe rozwinięcie sprawia, że Ojciec jawi się jako odrażający, okrutny i mściwy, a Syn jako pełny miłosierdzia, błagający tę odrażającą, okrutną i mściwą Istotę o wykonanie zemsty na Nim i przebaczenie grzesznikowi. Prowadzi to do tego, że ludzie boją się Boga i nie kochają Go, w wyniku czego Jezus jest wynoszony w uczuciach ludzi ponad Ojca. Doktryna ta przemienia wiarę w łatwowierność. Sprawia, że niemal niemożliwe jest miłowanie Boga ponad wszystko, jak również prowadzi do tego, że Jezus jest kochany bardziej niż Ojciec wszelkiego współczucia, wszelkiego miłosierdzia i wszelkiej dobroci, co znacząco osłabia

poprzednia następna