Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 497

Tomy Epifaniczne

z Chrystusem jako Jego części, znajdują się w gronie Chrystusa, są z Chrystusa, w Chrystusie, Chrystusem we mnie lub w was (1 Kor.12:12,13; 15:23; Gal.3:16,29; Efez.4:13; Kol.1:24; 1 Ptr,4:13; Żyd.3:14; Kol.1:27; Rzym.8:10; Gal.2:20; Filip 2:21). Będąc Chrystusem, są jedną całością, której Jezus jest Głową, a wierni święci Ciałem (Jan 17:23,26; Rzym.12:4,5; 1 Kor.12:12-14,27; Efez.1:22,23). Czyni to ich jednym, nowym i doskonałym (symbolicznym) człowiekiem (Efez.2:15; 4:13,24; Kol.3:10). Są dwa powody, dla których wierni święci są wraz z Jezusem nazywani Chrystusem: (1) podobnie do Niego, są pomazani (uchrystusowieni) Duchem; oraz (2) oblubienica nosi imię swego męża, a wierni święci są Oblubienicą Chrystusa (2 Kor.11:2; Obj.19:7; 21:2,9; 22:17).
      Fakt, że Chrystus jest zbiorowy jest tajemnicą Boga i pobożności (Kol.1:26,27; 2:2 Efez.3:3-6,9; 1 Tym.3:16). Tajemnica ta stoi jednak w kontraście do imitacji szatana – antychrysta jako tajemnicy nieprawości, dokładnego przeciwieństwa tajemnicy pobożności (2 Tes.2:7). Relacja między nimi jest następująca: tajemnicą Boga jest klasa Chrystusa; tajemnicą nieprawości jest antychryst, tj. imitacja Chrystusa. Imitacja ta powstała w następujący sposób: szatan był jednym z najbardziej uważnych słuchaczy kazań i nauk Jezusa i apostołów. Od nich poznał każdy zarys Boskiego planu. Następnie przystąpił do kopiowania go w każdym szczególe. W ten sposób stworzył antychrysta – papiestwo – jako imitację prawdziwego Chrystusa. W imitacji tej papież jako głowa hierarchii jest imitacją Jezusa, prawdziwej Głowy świętych, a hierarchia jako ciało papieża jest imitacją prawdziwych świętych – Ciała Chrystusa. Wyjaśnia to relacje między Chrystusem a antychrystem. Szatan skopiował jednak w papiestwie także każdy inny zarys Boskiego Planu – w doktrynach, organizacji, praktykach i karności. W imitacji tej prawdziwy Bóg Jehowa, Jedyny Najwyższy Bóg, który jest tylko jedną Osobą i Istotą – został sfałszowany przez szatana za pośrednictwem antychrysta w postaci trójcy – trzech bogów w jednym Bogu.

poprzednia następna