Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 496

Tomy Epifaniczne

oznajmia: „Jedność zrodziła Dwoistość, która mieszka z nią i świeci intelektualnym światłem, od nich pochodzi trójca”. Imiona chaldejskiej trójcy to Anos, Illinos i Aos; trójca babilońska jest reprezentowana w trzech podobiznach w świątyni Belus; trójca Fenicjan to Ulomus, Ulosuros i Eliun. W Egipcie to Kneph lub Ammun, Ptah i Ozyrys. U Greków to Zeus, Posejdon i Pluton. Wśród Rzymian byli to Jowisz, Neptun i Pluton. Pieniądze Dalajlamy (Tybet) mają wybity obraz potrójnego bóstwa. Moneta Tartaru nosi znak ludzkiej postaci o trzech głowach, co według napisu na odwrocie reprezentuje ich trójcę. Trójcą pogan w Irlandii byli Kriosan, Biosena i Siva; wśród pogańskich Skandynawów – Thor, Wodan i Fricco; wśród pogan germańskich – Odin, Thor i Frreya. Starożytni Indianie Ameryki Północnej i Południowej swych trzech bogów nazywali w jednym bogu Tangalanga (jeden w trzech i trzech w jednym) oraz Trinimaaka (trójca). Widzimy zatem, że najwyższy Bóg praktycznie we wszystkich narodach pogańskich jest trójcą. Ponieważ Biblia uczy jednak, że poganie czczą diabłów, wyciągamy z tego wniosek, że pod imionami pogańskich trójc szatan zdobył ich cześć dla siebie i dwóch innych diabłów. Fakty te dowodzą fałszu tak zwanego chrześcijańskiego trynitaryzmu.
      Siódmym ogólnym argumentem przeciwko trójcy jest fakt, iż jest ona sfałszowaną kopią Boga biblijnego narzuconą światu przez szatana za pośrednictwem papieskiego antychrysta. Rzymska hierarchia z papieżem na czele jest szatańską kopią prawdziwego Chrystusa, ponieważ antychryst dosłownie znaczy „zamiast Chrystusa”, czyli imitacja Chrystusa. Biblia uczy, że Jezus jako Głowa oraz wierni święci jako Jego Ciało są prawdziwym Chrystusem, tzn. prawdziwym Pomazańcem, ponieważ słowo Chrystus oznacza Pomazaniec, jak dowodzą tego następujące wersety: wszyscy oni są pomazywani Duchem (Mat.3:16; Dz.10:38; 2:1-4; 10:45-47; 2 Kor.1:21; 1 Jan 2:20,27). Dlatego są oni nazywani Chrystusem, uczestnikami Chrystusa, współuczestnikami

poprzednia następna