Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 495

Tomy Epifaniczne

naszego Pana, który jest tak wierny Ojcu, że przedstawianie Go jako równego Ojcu zasmuca Go; przy jej pomocy usiłował zaciemnić Boski plan i sprawić wrażenie, iż jest on nielogiczny, sprzeczny sam ze sobą i niemożliwy do obronienia; przez nią próbował sprawić wrażenie, że Biblia jest księgą zawierającą nonsensy; przy jej pomocy dążył do pomieszania umysłów świętych i większego lub mniejszego zdeprawowania ich serc sprawiając, by niemożliwe było wychwalanie i czczenie Boga z oceną i zrozumieniem; przy jej pomocy dążył do tego, by jej zwolennicy ulegali kapłaństwu, a w rezultacie degradacji; przez nią usiłował czynić niewierzących z myślących ludzi, którzy zostali przez niego oszukani, że to Biblia naucza takiej doktryny; i wreszcie, przy jej pomocy dążył do pozbawienia Ojca supremacji oraz najwyższej chwały i czci w uczuciach ludzi. Te nikczemne cele, związane z istotą i skutkami doktryny trójcy dowodzą, iż jest ona szatańskiego pochodzenia. Jest ona zatem tylko kolejnym kłamstwem ojca kłamstw i jako taka powinna być odrzucona, ponieważ dostrzeżenie błędu musi oznaczać jego odrzucenie.
      Jako szósty ogólny argument przeciwko doktrynie trójcy zauważamy, iż jest to doktryna pogańska, co dyskredytuje ją, ponieważ pogańskich bogów Biblia nazywa diabłami (5 Moj.32:17; 1 Kor.8:4,5; 10:20). Takie pojęcie Boga można spotkać we wszystkich starożytnych i praktycznie wszystkich współczesnych religiach pogańskich. Dotyczy to religii Chin, których cesarz każdego roku składał ofiarę duchowi trójcy. Konfucjusz mawiał: „Tao (Bóg) z natury jest jeden; ten pierwszy spłodził tego drugiego; razem zrodzili trzeciego; ci trzej stworzyli wszystkie rzeczy”. Japoński pogląd jest bardzo podobny. Trójca Indii (Trimurte) – Brahma, Visznu i Sziwa – jest czczona jako trzy osoby, chociaż pierwotnie boska zasada Brahmy była tylko jedna. Jedno z ich świętych pism stwierdza: „Wielką Jedność mamy jednoznacznie uznawać jako trzech bogów w jednej osobie”. Jedna z ich pieśni brzmi: „Są trzy bóstwa, ale jest tylko jeden Bóg, wielka dusza”. Wyrocznia chaldejska

poprzednia następna